Usul-u Kafi

Öncelik: a, kalite: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
Usul-u Kafi
Dosya:Usul-u Kâfi.jpg

YazarMuhammed bin Yakub bin İshak (Kuleyni)
YayıneviDaru'l Hikem
DiliTürkçe

Usul-u Kâfi (Arapça: أصول الكافي), üç bölümden oluşan el-Kâfi hadis külliyatının birinci bölümüdür. Bu bölümde Şia’nın inanç ve itikadı, Şii (Ehlibeyt) İmamlarının yaşamı ve Müslümanların yaşamı hakkında hadisler yer almaktadır. Usul-u Kâfi, Şia inançlarının en önemli tanınma kaynağı olarak defalarca el-Kâfi kitabından bağımsız olarak basılmış, sayısız tercüme ve şerhler yazılarak yayınlanmıştır.

Yazarı

Ana Madde: Kuleyni

Küçük gaybet döneminde yaşamış Şia’nın büyük âlimlerinden, Sıkatu’l İslam Muhammed bin İshak Kuleyni Razi (ö. K. 328), üçüncü ve dördüncü yüzyılın en büyük Şii alim ve muhaddislerinden biri olarak bilinmektedir.

Kitabın Tanımı

Ana Madde: el-Kafi

Usul-u Kâfi, üç bölümden oluşan el-Kâfi hadis külliyatının birinci bölümüdür. Bu bölümde Şia’nın inanç ve itikadı, Şii (Ehlibeyt) İmamlarının yaşamı ve Müslümanların yaşamı hakkında hadisler yer almaktadır. Hadis sayısı: 3785’tir.

Müellif, kitabın diğer iki bölümünde fıkıh ve ahlaki nasihatleri içeren hadisleri nakletmiştir.[1] El-Kafi, Kutub-u Erbaa (Şia’nın dört ana kaynak kitabı) kitapları arasında inançla ilgili hadisleri naklettiğinden kitabın bu bölümü (Usul-u Kafi) her zaman Şiaların özel ilgisini çekmiş ve bu yüzden Kafi kitabından bağımsız olarak bu bölüm ayrıca yayınlanmıştır. Şia alimleri bu kitaba çeşitli şerhler yazmışlardır. Şerhlerin yanı sıra kitap çeşitli dillere tercüme edilerek basılmıştır.

Usul-u Kafi’nin Kitapları (Bapları)

Usul-u Kâfi, 8 bölümden (kitaptan) oluşmakta ve inançlarla ilgili hadisleri kapsamaktadır. Şeyh Kuleyni (r.a), bu bölümlere kitap adını vermiştir. Sekiz kitap şunlardan ibarettir:

Akıl ve Cehl kitabı;

İlmin fazileti kitabı; 22 baptan oluşmaktadır

Tevhit kitabı; 35 baptan oluşmaktadır

Hüccet kitabı; 130 baptan oluşmakta ve imametin gerekliliği, Şii İmamlarının isimleri, İmamların sıfatları, yaşam öyküleri ve imamların imamet delillerinin ispatı gibi konular yer almıştır.

İman ve Küfür kitabı; 209 baptan oluşmaktadır.

Dua kitabı; 60 baptan oluşmaktadır.

Kur’an’ın fazileti kitabı; 14 baptan oluşmaktadır.

Muaşeret kitabı; 29 baptan oluşmaktadır.

Şerhleri

Usul-u Kafi’ye şerh yazanlar iki kategoriye ayrılmaktadır; bir grup el-Kafi kitabının tamamına şerh yazmış ve böylelikle Usul-u Kafi’ye de şerh yazmışlardır. Bir grup ise yalnızca Usul-u Kafi’ye şerh yazmıştır. Usul-u Kafi’nin meşhur şerhleri şunlardan ibarettir:

 • Direğşan Pertovi Ez Usul-u Kâfi: Seyyid Muhammed Hüseyni Hamedani’nin Farsça yazdığı bu şerh, Kum ilmiye yayın evi tarafından 6 cilt olarak basılmıştır.
 • Şerh Usul-u Kâfi: Sadrettin Muhammed Şirazi (Molla Sadra) (ö. H. 1050) tarafından Arapça olarak yazılan bu eser, Müessese Mutalaat ve Tahkikat Ferhengi tarafından 3 cilt olarak basılmıştır.
 • Şerhi el-Kafi: Molla Salih Mazenderani (ö. H. 1110) tarafından Usul ve Ravza’sı şerh edilen kitap Arapça yazılmıştır. El-Mektebetu’l İslami tarafından basılan eser 12 cilt olarak yayınlanmıştır.
 • el-Zarietu ile Hafızi’ş Şeriat: Muhammed bin Muhammed Mümin Gilani tarafından Arapça yazılan bu eser, Daru’l Hadis tarafından 2 cilt olarak basılmıştır.
 • el-Haşiyetu Ale Usuli’l Kafi: Molla Muhammed Emin Esterabadi tarafından yazılan bu eser, Daru’l Hadis tarafından basılmıştır.
 • el-Haşiyetu Ale Usuli’l Kafi: Seyyid Ahmed bin Zeynel Abidin El-Alevi El-Amuli tarafından yazılmıştır.
 • el-Haşiyetu Ale Usuli’l Kafi: Seyyid Bedrettin bin Ahmed el-Hüseyni el-Amuli tarafından yazılan bu eser, Daru’l Hadis tarafından basılmıştır.

Bu eserlerin dışında Usul-u Kafi’ye çok sayıda şerhler yazılmış, ancak bazıları tamamlanamamıştır. Tüm bu kitaplar “Kuleyni” adıyla basılan yazılımda mevcuttur.

Farsça Tercümeler

 • Muhammed Bakır Kemrei tarafından tercüme edilen eser, el-Mektebetu’l İslamiye tarafından Tahran’da 4 cilt olarak basılmıştır.
 • Muhammed Bakır Kemrei tarafından tercüme edilen bu eser, Kitapfuruşi İlmiye İslamiye tarafından 4 cilt olarak basılmıştır.
 • Seyyid Cevad Mustafavi tarafından tercüme edilen bu eser, Kitapfuruşi İlmiye İslamiye tarafından 4 cilt olarak basılmıştır.

Ayrıca Bakınız

Dosya:Şiiler Neden Sahihi Buhari’ye İtimat Etmemekte Ve Hadis Nakletmemektedirler..pdf

Kaynakça

 1. Kazım Müdürşinaçi, Tarihi Hadis, s. 118.

Bibliyografi

 • Müdürşinaçi, Kazım, Tarihi Hadis, Tahran, İntişar simet, ş. 1377.