Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
yönlendirmesiz

Muhammed Bahari

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Şeyh Muhammed Bahari (r.a)

Muhammed Bahari (h.1265-1325) (Farsça: محمد بهاری), hicri 13 ve 14. Yüzyılda yaşamış ünlü Şii arif ve alimlerdendir. Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin öğrencilerindendir. Seyr-i suluk adabını konu alan “Tezkiretu’l-Muttakin” kitabı kendisinden geriye kalan tek eserdir.

Yaşam Öyküsü

Mirza Muhammed Bahari’nin oğlu olan Muhammed Bahari, h. 1265 yılında Hamedan’ın Bahar ilçesinde dünyaya geldi.[1] İlk eğitimini Bahar’da almış, ardından Burucerd ve Necef’e gitmiş ve içtihat derecesine ulaşmıştır.

Hava ve su değişikliğinden dolayı hastalanmış ve İran’a geri dönmüştür. Bir müddet Meşhed’de kaldıktan sonra hicri 1325 yılında dünyaya geldiği yerde hayatını kaybetmiştir.[2] Üstüne kubbe yapılan kabri şerifleri Hemedan’ın Bahar ilçesinde her zaman seyri suluk takipçilerinin ziyaret yeri olmuştur.

Şeyh Muhammed Bahari (r.a):
İnsan önce bir bakmalıdır: ‘Kul mu, yoksa azat ve özgür müdür? Eğer azat ve özgür olduğunu düşünürse kendisi bilir, istediği her şeyi yapabilir; yok eğer kul olduğunu düşünür ve anlarsa, Mevla ve efendisi var demektir. Kendi başına değildir. Her ne iş yaparsa velev elini sebepsiz yere hareket ettirmişse bile ondan sual olunacaktır. Dolayısıyla tüm çabası Mevla ve efendisinin rızası için olmalıdır.
Şeyh Muhammed Bahari Meşrute taraftarları ile birlikte

Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin Öğrenciliği

Şeyh Muhammed Bahari, gençliğinden beri teheccüt ehli ve şer'i riyazetle meşgul olmuştur. Necef’te bulunduğu sürede Hekim Sebzevari’nin öğrencisi Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin öğrenciliğine yol bulmuş ve 1311 yılında vefat edene kadar üstadın candan ve yakın adamlarından biri olmuştur.[3]

Hüseyin Kulu Hemedani vefat ettikten sonra, Necef’te kaldığı sürece bir çok ulema, öğrenci ve İranlı, Arap ve Hintli tüccar ve umumi halkın seyri suluk yolundaki üstatlığını yapmıştır.

Şeyh Muhammed Bahari’nin ünü daha çok etkili nefesi ve huzur cazibesidir. Kerametleri olduğu halk arasında duyulmuştur.

Şeyh Muhammed Bahari'nin Hemedan'ın Bahar ilçesindeki kabri şerifleri

Yazılı Eseri

Şeyh Muhammed Bahari’den geriye kalan tek eser, seyri suluk alanında yazılmış Tezkiretü’l-Muttakin adlı eserdir. Seyri suluk adabı konusunda “Sıfat-ı Ulemayı Hakke” ve “Mağrurların Sınıfı” faslı adında Şeyh Muhammed Bahari’nin öğrenci, mürit ve dostlarına yazmış olduğu “Desturu’l-Amel”lerdir. Şeyh Bahari’nin müritlerinden Şeyh İsmail Taib Tebrizi, bu alanda şeyhten geriye kalmış 16 mektubu bir araya getirmiş ve “Tezkiretu’l-Muttakin” adı altında kitaplaştırarak bastırmıştır. Bu kitap defalarca basılarak yayınlanmıştır.[4]

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Ağa Bozorg Tahrani, c. 4, s. 46.
  2. Ağa Bozorg Tahrani, c. 4, s. 46.
  3. Bahari, Mukaddime Sadrai Hoi, s. 23; Şerif Razi, c. 7, s. 372, 375.
  4. Meşar, c. 5, s. 343; Ağa Bozorg Tahrani, c. 4, s. 46; Bahari, konuların içeriği.

Bibliyografi

  • Ağa Bozorg Tahrani, Muhammed Hasan, ez-Zerie ila Tesanifi’ş-Şia, Ali Naki Munzevi ve Ahmed Munzevi baskısı, Beyrut, m. 1983.
  • Bahari, Muhammed b. Muhammed, Tezkiretu’l-Muttakin, Der Adabı Seyri Suluk, Kum, ş. 1375.
  • Razi, Muhammed Şerif, Gencine-i Danışmendan, Tahran, ş. 1354.
  • Meşar, Hanbaba, Müllifeyn, Farsça ve Arapça baskı, Tahran, ş. 1344.