Ehli Sünnetin Mukaddesatına Hakaret Edilmesi ile İlgili Fetva

kategorisiz
navbox'siz
wikishia sitesinden

Ehli Sünnetin Mukaddesatına Hakaret Edilmesi ile İlgili Fetva, İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamaney'in Sünnilerin dini simgelerine ve İslam Peygamberi’nin (s.a.a) eşlerine hakareti haram ilan ettiği fetvasıdır. Bu fetva, Kuveytli Şia bir din adamı olan Yasir el-Habib'in Hz. Peygamber'in (a.s) eşi Aişe'ye hakaret etmesi üzerine Suudi Arabistan’ın Şia alimlerinin toplu olarak yayınlandığı fetva üzerine çıkarılmış bir fetvadır.

Sünni kutsallarına yapılan bu hakareti kınayan söz konusu fetva Arap medyasında geniş yer bulmuştur. Ayrıca Şia ve Sünni bazı dini şahsiyetler de bu fetvanın çıkarılmasını Müslümanların birliğine yönelik olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişlerdir.

Fetvanın Yayınlanma Sebebi

Kuveytli Şia din adamlarından Yasir el-Habib'in Sünniler arasında özel bir yeri olan Hz. Peygamber'in (s.a.a) eşi Aişe’ye hakaret etmiştir. El-Habib, Aişe ve Ömer bin Hattab gibi Sünni itikadında önemli görülen şahsiyetlerin aleyhinde defalarca konuşmalar yapmıştır. [1]

Söz konusu şahıs, 2010 yılında İslam Peygamberi'in (s.a.a) eşi Aişe'nin vefatının yıl dönümünde Londra'da bir kutlama düzenlemiş ve yine Aişe’ye hakaretler yağdırmıştır. [2] Kutlama, Yaser El-Habib'in Fedek adlı uydu kanalında da yayınlandı. [3] İkinci halifenin vefatında da yine aynı şekilde kutla düzenlemiştir. Aynı şekilde bu program da yine kendi uydu kanalında yayınlanmıştır. [4]

El-Habib'in bu açıklamalarının yayınlanması özellikle Sünni bölgelerinde Müslümanların öfkesine ve çeşitli protestolara neden olup insanları kışkırtmıştır. İslam dünyasında özellikle de Sünni ülkelerde çok ciddi tepkilere yol açmış ve Kuveyt ile Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaşayan Şialer için birçok sorun yaratmıştır. [5] Suudi Müftüsü Abdülaziz Al-ül Şeyh, El-Habib'in bu sözlerinden sonra Şia mezhebinin Arap ve İslam ülkelerinde yayılmasının durduğunu ve bu sözlerin Şialerin gerçek yüzüne ışık tutmak için Allah'ın bir lütfu olduğu iddia etti. [6]

Bu olayların ardından Suudi Arabistan’daki Şia alimler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney'den "Aişe'ye açıkça hakaret etmek ve ona karşı aşağılayıcı ve rencide edici sözler kullanmak" konusunda fıkhî görüşünü açıklamaya davet ettiler. [7]

Fetva Metni

Ayetullah Hamaney'in Fetvası:

"İslam Peygamberinin (s.a.a) eşi Aişe'yi suçlamak dahil, Sünni kardeşlerimizin mukaddesatına hakarette bulunmak haramdır. Bu konu başta Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve diğer peygamberler de olmak üzere bütün peygamberlerin eşlerini kapsamaktadır.
Risalet Gazetesi, 30 Ekim 2010.

Ayetullah Hamaney, Suudi Arabistan'ın Ehsa bölgesindeki Şia alimlere cevap olarak Hz. Peygamber'in eşi Aişe hakkında 30 Ekim 2010’de fetvada bulunmuştur. Bu fetva "İslam Peygamberinin (s.a.a) eşi Aişe'yi suçlamak dahil, Sünni kardeşlerimizin mukaddesatına hakarette bulunmak haramdır. Bu konu başta Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve diğer peygamberler de olmak üzere bütün peygamberlerin eşlerini kapsamaktadır." [8]

Tepkileri ve Yansımaları

Sünnilerin kutsallarına hakareti reddeden söz konusu fetva yayınlandıktan sonra Arap ülkelerinde geniş yankı buldu ve olumlu karşılık buldu. Örneğin Kuveyt gazetelerinden el-Enba ve el-Reyü-l A’m, Muhit adlı web sitesi, Lübnan’dan el-Sefir ve el-İntikad gazeteleri, Suudi Arabistan’dan el-Vatan ve Akaz Arabistan gazeteleri, Londra merkezli el-Hayat Gazetesi, Mısır’dan el-Şuruk Gazetesi, Arap ülkelerinin radyo televizyon web siteleri ve bazı Arap uydu kanalları bu haberi bildirmiştir. [9]

El-Cezire, çeşitli uzmanların katılımıyla “ماوراءَالخبر” (Maverae-l Haber) programında söz konusu fetvanın farklı İslam mezheplerinin takipçileri arasında sağladığı birlik ve beraberlik rolünü belirtmişlerdir. [10]

Arap dünyasındaki çeşitli dini şahsiyetler de Sünni kutsallıklarına yapılan saygısızlığı kınamakta olan fetvaya tepki göstermişlerdir. Bu şahsiyetlerin başında gelen el-Ezher Üniversitesi Şeyh Ahmed el-Tayyib yaptığı açıklamada fitne kapılarının kapatılması için fetvanın doğru zamanda verildiğini ifade etmiş ve Müslümanların birliğine katkıda bulunduğunu belirtmiştir. [11] Lübnanlı din adamları da bu fetvayı desteklediler ve söz konusu fetvanın düşmanların komplolarını önleyen bir unsur olarak nitelendirdiler. [12] Hizbullah'ın Lübnan'daki genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da aynı şekilde verilen fetvanın İslam ümmetinin birliğini bozmak isteyenlerin önüne geçeceğini belirtmiştir. [13] Londra İslam Merkezi'ndeki Dördüncü Takrip Konferansı’nda kapanış konuşmasında Ayetullah Hamaney'in fetvası açıkça desteklenmiştir. [14]

İran İslam Şurası Meclisi'ndeki bazı Sünni vekiller yaptıkları açıklamada fetvayı ülkenin Sünnileri için gurur ve cesaret kaynağı olarak nitelendirmişlerdir. [15] Gülistan eyaletinin Sünni alimleri de ayrı bir açıklamada bulunarak Ayetullah Hamaney'in düşmanlara fitne çıkarma şansından mahrum bırakan bir fetva olarak olduğunu belirttiler. [16]


Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Yasiru-l Habip; Londra sakini bir âlim / Dün Fedek, Bugün Soutu-l İtra Kanalı'nda, Tasnim Haber Ajansı.
 2. Selam, Fedek ve Ehli-beyt Tv Kanallarının Şia'ya İsnat Edilen Yalan Rivayetleri, Maşrık Haber.
 3. Selam, Fedek ve Ehli-beyt Tv Kanallarının Şia'ya İsnat Edilen Yalan Rivayetleri, Maşrık Haber.
 4. Yasiru-l Habip; Londra sakini bir âlim / Dün Fedek, Bugün Soutu-l İtra Kanalı'nda, Tasnim Haber Ajansı.
 5. Müslümanlar arası bölücülük fitnesini engelleyen fetva, Fars Haber.
 6. Selam, Fedek ve Ehli-beyt Tv Kanallarının Şia'ya İsnat Edilen Yalan Rivayetleri, Maşrık Haber.
 7. İmam Hamaney'in, Peygamber'in (s.a.a) eşleri hakkındaki fetvasına büyük ilgi, Online Haber; İmam Hamaney'in, Peygamber'in (s.a.a) eşleri hakkındaki fetvasına İslam Dünyası'nda büyük ilgi, Risalet Gazetesi, H. Şemsi 11 Mihr 1389, s. 3.
 8. İmam Hamaney'in, Peygamber'in (s.a.a) eşleri hakkındaki fetvasına İslam Dünyası'nda büyük ilgi, Risalet Gazetesi, H. Şemsi 11 Mihr 1389, s. 3.
 9. İmam Hamaney'in İslami vahdet görüşü ve bunun dünyaya etkileri, Maşrık Haber Sitesi.
 10. İmam Hamaney'in İslami vahdet görüşü ve bunun dünyaya etkileri, Maşrık Haber Sitesi.
 11. Şeyhü-l Ezher tarafından İmam Hamaney'in fetvasına duyulan ilgi, Online Haber Sitesi.
 12. Lübnan'daki İslami gruplar İmam Hamaney'in fetvasını savundular, Mihr Haber.
 13. Seyyid Hasan Nasrallah'ın İslami vahdetin önemine yaptığı vurgu, İsna Haber.
 14. Londra İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Konferansı'nda İmam Hamaney'in fetvası savunuldu, Online Haber.
 15. Haş Şehri vekili, İmam Hamaney'in Ehli-Sünnet'in değerlerine hakaretin yasaklanmasına dair fetvasını takdir etti, Online Haber.
 16. Gülistan Bölgesi'nin Ehl-i Sünnet alimleri: "Şialar ve Sünniler, İslam düşmanlarının her türlü tuzağını etkisiz hale getiriyorlar. İmam Hamaney İslami vahdetin sözcüsüdür, İsna Haber.

Bibliyografya