Dua İstemek

wikishia sitesinden

Dua istemek (Arapça: التماس الدعاء), başkalarından hayır duasında bulunmasını istemektir. [1] Dua istemek, genellikle hacca veya ziyarete gidenlerden ya da özel bir ibâdette bulunan kimselerden istenir. [2] Şii fıkıhçılardan aktarılan bir rivayete göre [3] hasta ziyaretine gidenlerin dua istenmesini müstehab olarak kabul etmişlerdir. [4] Ayrıca fakirlere yardım edildikten sonra hayır duası istenmelidir. Çünkü fakirin duası kendisine yardım edene icabet eder. [5]

Bazı Şii fıkıhçılar da müminlerden hayır duası istemeyi müstehap olarak görmüşlerdir. [6] Bazı rivayetlere göre Allah (c.c), Hz. Musa’ya (a.s) günah işlemediği bir dil ile dua etmesini emretmiş [7] ve Hz. Musa bunun nasıl olacağını sorduktan sonra kendisine Allah tarafından “Kendi dilinin dışında başka bir kimsenin dili aracılığı ile dua et” denildi. Dua isteğine icabet etmek farz değildir. [8]

Bazı fıkıhçılar Yusuf Suresi'nin 97. ayetine göre dua istemeyi Allah'tan (c.c) mağfiret dilemeni de kapsadığını belirtmişlerdir. [9] Bu ayete göre Hz. Yusuf'un (a.s) kardeşleri, Hz. Yusuf'u kuyuya attıklarına pişman olduktan sonra babaları Hz. Yakup’tan (a.s) kendileri için Allah’tan af dilemelerini istediler. [10]

Şiiler dua ederken ölü veya diri arasında hiçbir ayrım yapmaksızın ölüden dua istemeyi de caiz görmüşlerdir. [11] Öte yandan Vehhabiler ölüden, hatta Hz. Peygamber'den (s.a.a) dahi dua istemeyi caiz görmezler ve bunu sapıkça bir amel saymışlardır. [12] Onların iddiasına göre ölüler dirilerin sesini duyamaz (ölülerin duyması) [13] ve sahabelerden hiçbirinin benzeri bir ameli uygulamadığı yönündedir. [14] Şii alimler, Allah'ın (c.c) izniyle dirilerin sesini ölülerin işittiğine inanırlar [15] ve sahabeler, Peygamber (s.a.a) vefatından sonra da ona dua isteğinde bulunmuşlardır. [16]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. Dehhoda, sözlükte dua etmek için yalvarma kelimesinin altında
 2. Anuri, Farhang Bozorg Sohan, 1390, cilt 1, sayfa 528 ve 529.
 3. Kuleyni, Kafi, 2007, cilt 5, sayfa 316.
 4. Örneğin, bkz. Necefi, Cevahirul Kelam, 1362, cilt 4, s.5. Alevi Gorgani, el-Menazir el-Nazara, 1395, cilt 6, s.64.
 5. Hürr Amuli, Hidayet el-ümmet, 1412 Hk, cilt 4, s.123.
 6. Kashif al-Ğita, Hoda al-Mutaqeen, 1423 AH, s.85; Sadedi, Mecmuetur-Resael El-Fiqhiyyeh, 1434 hk, s.595.
 7. İbn Fahd Helli, Ed-Da'i, 1407 hk, s.131.
 8. Örneğin Sadadi, Er-resailul fiqhiyye, 1434 hk, Cilt 1, sayfa 595
 9. Sadadi, Er-resailul fiqhiyye, 1434 hk, Cilt 1, sayfa 595
 10. Yusuf Suresi, 97. ayet.
 11. Örneğin, bkz. Kaşif-el Ğita, Menhac el-Reşad, 1379, s.46.
 12. Örneğin bkz. İbn Useymen, Fıkhul-İbadat, 1431 Hk, s.90; Ebabetin, Er-reddu ela al-Berda, Dar Al-Ahtar, s.48.
 13. Örneğin bkz. İbn Useymen, Fıkhul-İbadat, 1431 Hk, s.90; Ebabetin, Er-reddu ela al-Berda, Dar Al-Ahtar, s.48.
 14. Örneğin, Muhammed bin Saleh al-Useymen'in fetvaları ve risaleleri koleksiyonuna bakın, 1413 hk, cilt 2, s.339; Zeynu, Mecmuetul-Tavcihat el-İslami, 1417 Hk, cilt 3, s.75.
 15. Örneğin bkz. Subhani, El-Vehhabiyye, 1426 h.k, s. 305-307;Kaşif-el Ğita, Minhac el-Reşad , 1379, s.46 ve s.55.
 16. Subhani, El-Vehhabiyye, 1426 h.k, s. 305-307


Bibliyografya

 • Ababatin, Abdullah bin Abdurrahman, Erredu elel El-Barda, Abu Abdul Ali Halid Muhammed'in araştırması, Bija, Darul Asar, birinci baskı, Bita.
 • İbn Useymen, Muhammed bin Salih, Fıkıh el-İbadat, El-Şeyh Muhammed bin Salih El-Useymin El-Hayriyya Vakfı Bilimsel Komitesi, Şamla'da yayın tarihi: 8 Zilhicce 1431 hk.
 • İbn Useyymen, Muhammed bin Saleh, Fahd bin Naser El-Süleyman, Dar el-Vatan, Dar el-Taria, tarafından derlenen Muhammed bin Saleh al-Uthaymeen'in fetvaları ve risaleleri koleksiyonu.
 • İbn Fahd Helli, Ahmed bin Muhammed, Kitabu al-Da'i ve Nehc al-Sa'i, Ahmed Muvahhedi Kummi tarafından araştırılmış ve düzeltilmiş, Darul kutubul-İslami, 1407 hk.
 • Anuri, Hasan, Ferhenge Bozorg Sohen, Tahran, Sohen Yayınları, 2013.
 • Hurr Amuli, Muhammed bin Hasan, Hidayetül umme ila ahkamil eimme, İslam Araştırmaları Şurası Hadis Kürsüsü Üzerine Bir İnceleme, Meşhed, Astan Kuds Razevi, 1412 H.
 • Dehhuda, Ali Ekber, Sözlük, Bija, Tahran Üniversitesi, Yayıncılık ve Basım Enstitüsü, 1390.
 • Zeynu, Muhammed bin Cemil, Al-Tevcihat el-İslami Resail al-İslami bireyi ve toplumu ıslah etmek için, Riyad, Dar el-Sami'i yayın ve dağıtım için, hk 1417.
 • Subhani, Cafer, El-Vehhabiyyat, Kum, İmam Sadık Enstitüsü (A.S.), 1426 Hk.
 • Sadadi, Ali Fazıl, ER-Rasailul-Fiqhiyye, Kum, Kum ilmi Havzasındaki Bahreynli öğrenciler, 1434 hk.
 • Alevi Gorgani, Muhammed Ali, al-Nazire fi Ahkamil İtretit aT-Tahira (el-Taharet), Kum, Fakihe Ehlil-Beyt (AS), 1395.
 • Kaşif al-Gita, Cafer, Menhac al-Raşad, Leman Arad al-Sadad, Şeyh Cafer Kaşif al-Gita tarafından al-Amir Abdul Aziz bin Saud, Kum, al-Kadir merkkezi İslami İlimler için, 1379.
 • Kaşif al-Gita, Hadi, Huda al-Mutaqeen ila şarieti Seyyid al-Murselin, Necef, Kashif al-Ghata muessisesi, 1423 hk.
 • Kulyni, Muhammed bin Yakub, el-Kafi, Muhammed Huseyin Deraiti'nin çabalarıyla, Kum, Dar Al-Hadis, 2007.
 • Nacefi, Muhamemd Hasan, Cavaher al-Kelam fi şarhi Şera'e el-İslam, araştıran Abbas Quchani, Beyrut, Darul ihyai asarul arabi 1362