Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Cemaziyelahir Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Cemaziyülahir veya Cemaziyessani (Arapça: جُمادی‌الآخر), hicrî kameri ayların altıncısıdır.

Birinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Fazıl Lenkerani’nin vefatı (h. 1428)

İkinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz ellinci günü

Üçüncü Gün

1- Hz. Fatıma-i Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

2- Ayetullah Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

3- Ayetullah Murtaza Mutahhari’nin şehadeti (h. 1399)

Dördüncü Gün

1- Harun Reşid’in ölümü (h. 193)

Beşinci Gün

1- Mevlana Celalettin Rumi’nin vefatı (h. 672)

Altıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz elli dördüncü günü

Yedinci Gün

1- Ayetullah Ebu Abdullah Zencani’nin vefatı (h. 1360)

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Şerafettin Amuli’nin vefatı (h. 1377)

2- Ayetullah Mirza Muhammed Garevi Tebrizi’nin vefatı (h. 1398)

3- Ayetullah Şeyh Gulamrıza Rıdvani’nin vefatı (h. 1434)

Dokuzuncu Gün

Hicri kameri takvimin yüz elli yedinci günü

Onuncu Gün

1- Ayetullah Mehdi İmami Emiri’nin vefatı (h. 1378)

2- Ayetullah Seyyid Ahmet Fakih İmami’nin vefatı (h. 1414)

On birinci Gün

1- Ayetullah Ebu’l Kasım Kummi’nin vefatı (h. 1353)

2- Ayetullah Ali Ahmedi Miyaneci’nin vefatı (h. 1421)

On ikinci Gün

1- Hayber savaşına doğru hareket (h. 7)

On üçüncü Gün

1- Hz. Ümmü’l Benin’in (s.a) vefatı (h. 64)

2- ("Şeraiu’l İslam" kitabının yazarı) Cafer b. Hasan Muhakkik-i Hilli’nin vefatı (h. 676)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Kazvini’nin vefatı (h. 1415)

4- Ayetullah Seyyid Muhammed Mücahit’in vefatı (h. 1242)

On dördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Habibullah Reşti’nin vefatı (h. 1312)

2- Molla Ahmet Neraki’nin doğum günü (h. 1245)

3- Ayetullah Mirza Ahmet Aştiyani’nin vefatı (h. 1395)

On beşinci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Muhammed b. Hasan Hilli’nin vefatı (h. 771)

On altıncı Gün

1- Seyyid Hasan Şirazi’nin şehadeti (h. 1400)

On yedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz altmış beşinci günü

On sekizinci Gün

1- Gazi Nurullah Şuşteri’nin şehadeti (h. 1019)

2- Şeyh Murtaza Ensari’nin vefatı (h. 1281)

3- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) ebeveynleri Abdullah b. Abdülmuttalip ve Amine’nin izdivaçları

4- Ayetullah Seyyid Hüseyin Hadimi’nin vefatı (h. 1405)

On dokuzuncu Gün

1- Allah Resulünün (s.a.a) anne ve babasının evliliği; Abdullah b. Abdulmuttalib’in Amine ile evliliği.

2- Fethalişah’ın vefatı (h. 1250)

3- Seyyid Nasır Hindi’nin veladeti (h. 1284)

4- Abdullah Mazenderani’nin vefatı (h. 1330)

5- Seyyid Hasan Bocnurdi’nin vefatı (h. 1395)

Yirminci Gün

1- Hz. Fatıma-i Zehra’nın (s.a) doğum günü (5 Bi’set)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Cevad Zihni’nin vefatı (h. 1423)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Mircihani’nin vefatı (h. 1413)

Yirmi birinci Gün

1- Ümmü Gülsüm bint Ali b. Ebu Talib’in (a.s) vefatı (h. 50)

Yirmi ikinci Gün

1- Ebu Bekir’in ölümü (h. 13)

Yirmi üçüncü Gün

1- ("Şerai" kitabının yazarı) Muhakkik-i Hilli’nin vefatı (h. 676)

Yirmi dördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Murtaza Hairi’nin vefatı (h. 1406)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpeygani’nin vefatı (h. 1414)

3- Ayetullah Muhammed Ali Eraki’nin doğum günü (h. 1312)

4- Ayetullah Muhammed Taki Behlül’ün vefatı (h. 1426)

Yirmi beşinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Eraki’nin vefatı (h. 1415)

2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Şeyh Murtaza Ensari Kummi’nin vefatı (h. 1391)

Yirmi altıncı Gün

1- İmam Hadi’nin (a.s) şehadeti (h. 254)

2- Ayetullah Seyyid Abbas Mehri’nin vefatı (h. 1408)

Yirmi yedinci Gün

1- Ali b. Muhammed el-Bakır’ın (a.s) şehadeti (h. 116)

2- Ayetullah Mirza Hüseyin Nuri’nin vefatı (h. 1320)

Yirmi sekizinci Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) süt annesi Halime’ye verilmesi

Yirmi dokuzuncu Gün

1- Hz. Seyyid Muhammed b. Hadi’nin (a.s) vefatı (h. 252)

Otuzuncu Gün

1- İbrahim b. Malik Eşter’in şehadeti (h. 71)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Bibliyografi

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, 1352 h.ş.
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kummi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi Ameli’ş Şuhur ve Vekayiu’l Eyyam, intişar-ı Subh-u Piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, İntişar-ı Nevid-i İslam, 1385 h.ş.
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, İntişar-ı Daru’l İlm, 1369 h.ş.
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, İntişar-ı Elif, 1416 h.ş.
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, İntişar-ı Delil-i Ma, 1387 h.ş.