Adiy bin Haris

wikishia sitesinden

Adiy bin Haris (Arapça: عَدِیّ بن حارِث), Mada'in yakınlarındaki Bahorasir bölgesinde ve Dicle'nin batı bölgesinde İmam Ali'nin (a.s) temsilcisiydi.

Adiy bin Haris'in karakteri ve soyu hakkında kesin bilgiler mevcut değildir.[1] Nasr bin Müzahim'in rivayetine göre Cemel savaşının bitip Kûfe'ye gelişinden sonra İmam Ali (a.s) onu Bahorasir bölgesine ajan olarak atadı.[2] Bahorasir, Bağdat'ın Mada'in yakınında ve Dicle'nin batısında yer alan bölgelerinden biriydi.[3] Biharu'l-Envar'da bir rivayete göre Adiy bin Haris, İmam Ali'nin (a.s) bu bölgedeki ajanıydı.[4]

Kaynakça

  1. Muhammedi Ray Şahri, İmam Ali bin Ebi Talib (a.s) Ansiklopedisi 1425 h.k, cilt.12, s.219.
  2. Menkari, Vak'a Siffin, 1404 h.k, s.11.
  3. Hamavi, El-Buldan Sözlüğü, Beyrut, cilt 1, s. 515.
  4. Meclisi, Biharu'l-Envar, 1403 h.k, cilt.32, s.357.

Bibliyografi

  • Hamavi, Yakut bin Abdallah, Mu'cam el-Buldan, Beyrut, Bita.
  • Muhammedi Rayşahri, Muhammed, İmam Ali İbn Ebu Talib'in (a.s) El-Kitab ve Sünnet ve Tarih'de Ansiklopedisi, Dar El-Hadith Araştırma Merkezi araştırması, Kum, Dar el-Hadith Basım ve Yayıncılık, ikinci baskı, 1425 h.k.
  • Meclisi, Muhammed Bakir, Biharu'l-Envar, Araştırma: Seyyid Ebrahim Miyanici, Muhammed Bakir Behbudi, Beyrut, 3. baskı, 1403 h.k.
  • Minkari, Nasr bin Muzahim, Vaq'a Siffin, Abdus Salam Muhammed Harun'un araştırması, Kum, Ayetullah el-Maraşi el-Necefi Okulu, ikinci baskı, 1404 h.k.