Hammalatu'l-Hatab

wikishia sitesinden

Hammalatu'l-Hatab (Arapça: حَمّالَةُ الْحَطَب) "yakacak odun taşıyan kişi" anlamına gelir, Bu ifade, Kur'an'da Ebu Leheb'in karısının tarifidir.[1] Ebu Leheb'in karısı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi ve Muaviye'nin halasıydı.[2] Lakabı Ümmü Cemil olup, ismi Arvi, Cemile[3] ve Sehra[4] olarak anılmıştır.

Bu tabir Mesed Suresi'nde geçmektedir.[5] Kur'an'da neden böyle bir tanımlama yapıldığına dair bazı hususlara değinilmiştir:

 • Ümmü Cemil çöl dikenleri taşırdı ve Peygamber Efendimiz (s.a.a) namaza gittiğinde Ümmü Cemil, onu rahatsız etmek için dikenleri Peygamberimizin ayaklarının önüne atardı.[6]
 • Ümmü Cemil, yaptığı işlerle cehennem ateşini ve cehennemde kendisine yakacak odun temin edıyordu.[7]
 • O, Peygamber Efendimiz'in (s.a.a) fakirliğini alay edıyordu, Allah da onu bu tanımıyla alçalttı.[8]
 • Bu tabir onun dedikoducu olduguna işarettir.[9]

Tefsir-i Nimune'de şöyle deniyor: Bu haller çelişkili olmayıp, hepsi ayetin manası olarak kabul edilebilir.[10]

Kaynakça

 1. Makarem Şirazi, Tefsir el-Nimune, 1374 h.ş, cilt 27, s. 420.
 2. İbn Abd el-Barr, el-İstiyab, 1412 h.k, cilt 3, s. 1430.
 3. Şeyh Tusi, el-EMali, 1414 h.k, s.265.
 4. Meybodi, Emir el-Müminin'in Divani (a.s), 1411 h.k, s. 92.
 5. Mesed Suresi, 4. ayet.
 6. Tabarsi, Mecma El Beyan, 1372 h,ş, cilt.10, s.852.
 7. Mutahhari, eserler koleksiyonu, Bita, cilt 28, s. 825.
 8. Fahr Razi, Mufatih el-Ĝaib, 1420 h.k, cilt.32, s.353.
 9. Şeyh Tusi, el-Tebyan, Dar İhya el-Turas el-Arabi, cilt 10, s. 428.
 10. Makarem Şirazi, Tefsir Nimune, 1374 h.ş, cilt 27, s. 421.

Bibliyografi

 • İbn Abd el-Barr, Yusuf bin Abdullah, El-İstiyab, Ali Muhammad el-Becavi'nin araştırması, Beyrut, Dar al-Cil, ilk baskı, 1412 h.k.
 • Tabarsi, Fazl bin Hasan, Mecma el-Beyan fi Tefsir el-Kur'an, Muhammed Cevad Belağı'nın girişi, Tahran, Nasır Hüsrev, üçüncü baskı, 1372 h.ş.
 • Tusi, Muhammed bin Hasan, El-Amali, Kum, Dar el-Sikafe, ilk baskı, 1414 h.k.
 • Tusi, Muhammad bin Hasan, et-Tebyan fi Tefsir el-Kur'an, Ahmed Keysar Aamili tarafından araştırılmıştır, Dar İhya el-Turas el-Arabi, Beyrut, Bita.
 • Fahr Razi, Muhammed bin Omar, Mefatih el-Ĝaib, Beyrut, Dar İhya el-Turas el-Arabi, üçüncü baskı, 1420 h.k.
 • Mutahhari, Murtaza, eser koleksiyonu, Kum, Sadra Yayınları, ilk baskı, 1389 h.ş.
 • Makarem Şirazi, Nasir, Tefsir Nimune, Tahran, Dar el-Kitab el-İslamiye, ilk baskı, 1374 h.ş.
 • Meybodi, Huseyin bin Moinuddin, Emir el-Mu'minin Divanı (a.s), tercüme eden: Mustafa Zamani, Kum, Dar Nida el-İslam naşr, ilk baskı, 1411 h.k.