Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Beni Mustalik

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ben-i Mustalik (Arapça: ‎بني المصطلق); Huzae kabilesinin kollarının biridir. Bu kabilenin soyu Sa’d b. Amr b. Rebia’nın oğlu Cezime’ye dayanmaktadır.[1] İbn-i Düreyd, Cezime’nin “Saleka” kökünden türeyen ve "yüksek ses" manasına gelen güzel ve yüksek (tiz) sesi nedeniyle Mustalik olarak isimlendirildiğine inanmaktadır.[2]

Ben-i Mustalik kabilesi Müreysi sularının yakınlarındaki Kudeyd bölgesinde yaşamaktaydılar.[3] Ben-i Harid ve Hovn kabileleri ile müttefik olmalarından dolayı “Ahabiş” adıyla da meşhur olmuşlardır.[4]

Bu Yahudi kabilesi İslam’ın zuhurundan sonra Müslümanlarla savaşmaya başlamıştır. Ben-i Mustalik veya Mureysi Gazvesi, Hicri kameri 5. yıl[5] veya Hicri kameri 6. yılın[6] Şaban ayında vuku bulmuştur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Ebu Ubeyd, s. 291.
 2. İbn-i Düreyd, Kitabu’l-İştikak, c. 2, s. 476.
 3. Yakut Hamevi, Mucemu’l-Buldan, c. 5, s. 118.
 4. İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, Birinci Bölüm, s. 373.
 5. Vakıdi, Kitabu’l-Mağazi, c. 1, s. 404.
 6. İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, İkinci Bölüm, s. 289.

Bibliyografi

 • İbn-i Düreyd, Kitabu’l-İştikak, tahkik: Abdusselam Muhammed Harun, Bağdad, 1399 / 1979.
 • İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, tahkik: Mustafa Sakka, İbrahim Ebyari ve Abdulhafiz Şelebi, Beyrut.
 • Ebu Ubeyd, Kasım b. Sellam, Kitabu’n-Neseb, tahkik: Meryem Muhammed Hayru’d-Der’i, Beyrut, 1410 / 1989.
 • Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Mağazi, tahkik: Marsden Johannes, Londra, 1966.
 • Yakut Hamevi, Mucemu’l-Buldan, Beyrut, 1399 / 1979.