Babü-s Saat

wikishia sitesinden

Babü-s Saat (Arapça: بابُ السّاعات) ya da diğer adıyla Saat Kapısı, Şam'da Kerbela Esirleri’nin Yezid'in sarayına getirilmeden önce bir süre alıkonuldukları bir yerdir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.a) sahabelerinden Sehl-i Saidi, esir kervanının Şam'a Saat Kapısı'ndan nasıl getirildiğini aktarmış, bu yüzden Aşura Günü Edebiyatı’nda bu yerden bahsedilmiştir.

Adlandırma Nedeni

Babü-s Saat, üzerinde büyük bir saat bulunan Şam'daki Emevi Camii'nin giriş kapılarından biriydi. Bu kapı Babü-l Ceyrun olarak da anılmıştır.[1] Babü-s Saat olarak adlandırılmasının sebebi üzerinde bulunan saatten kaynaklandığı düşünülmektedir.[2] Ayrıca Şam’daki Kerbela esirlerine ilişkin rivayetlerde de bu bölümden bahsedilmektedir.[3] Söz konusu bu yerin Şam'daki Emevi Camii'nin Babü-s Saat kapısından farklı bir yerde olduğu ve esirler Yezid'in sarayına getirildikleri esnada İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek başının bir süre burada asılı tutulduğu da söylentiler arasındadır.[4] Burası Hicri 61'de Kerbela tutsakları kervanının birkaç saat tutulduğundan Babü-s Saat olarak anıldığı da belirtilmektedir.[5]

Bunun yanı sıra Kerbela Esirleri’nden bir grup esirin Bab-ı Tuma’dan geldikleri de rivayet edilmektedir.[6] Bazıları şunu aktarmaktadır: Babü-s Saat, Şam’daki Hristiyan mahallelerinden biri olan Bab-ı Tuma ile aynı yerdir ve onlardan kalmadır.[7]

Sehl-i Saidi’nin Aktardıkları

Sehl-i Saidi'nin belirttiğine göre Kerbela Esirleri Şam'a girdiği esnada Şam halkı Babü-s Saat kapısında toplanıp dans ederek sevinç gösterisinde bulunmuşlardır.[8] Şeyh Abbas Kumi, Kamil Bahai kitabında İmam Hüseyin'in (a.s) ehlibeytin (ailesinin) Şam girişinde üç gün kadar bekletildiğini bildirmiştir.[9]

Sehl-i Saidi, esirlerin Şam’ın Saat Kapısı'ndan şehre nasıl girdiklerini anlatmıştır. Ona göre, şehitlerin başları mızrakların ucunda ve Kerbela Esirleri ile birlikte hareket ediyordu. İmam Hüseyin'in kızı Sekine, kendisinden mızrakları taşıyanlara, şehitlerin başlarını esirlerin biraz önüne geçmeleri için bir şeyler vermesini istedi, böylece namahrem erkeklerin kervanın kadınlarına ve kızlarına bakmamasını istedi.[10] Bu nedenle Yezid’in Meclisi de dahil olmak üzere Aşura olayı ile ilgili ağıtlarda Babü-s Saat kapısından bahsedilir.

Şam'da bulunan Emevi Camii'ndeki Babü-s Saat bölümünde, Habil ve Kabil'in Allah için getirdikleri kurbanlarını sundukları söylenen büyük bir taş bulunmaktadır.[11]

Televizyon Dizisi

Saat Kapısı, 1388 h.ş yılında yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Seyit Cevat Haşimi'nin yaptığı, Kerbela Esirleri’nin Şam’a gelişini ve bu kapının etrafındaki olayları konu alan dört bölümlük bir televizyon dizisidir. Söz konusu bu televizyon dizisi, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurulu’na bağlı Kur’an Kanalı’nda yayınlandı.[12]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

 1. İbn-i Betute, Sefername, 1359 h.ş, 1. cilt, s.90.
 2. İbn Kesir, al-Badaiya va al-Nahiya, Darü-l Fikr, cilt 9, s.158.
 3. Bakınız: Meclisi, Biharü-l Envar, 1404 h.k, cilt 45, s.128.
 4. Bakınız: Beyzun, Kerbela Ansiklopedisi, 1427 h.k, cilt 2, s.414.
 5. Muhaddisi, Aşura kültürü, 1378 h.ş, s.188.
 6. İbn-i Ethem, el-Futuh, 1411 h.k, cilt 5, s. 129-130.
 7. Şehidi, Şii Ansiklopedisinde "Saatler Bölümü", 1380 h.ş, cilt 3, s.12; Muhaddisi, Aşura kültürü, 1378 h.ş, s.188.
 8. Meclisi, Biharü-l Envar, 1404 h.k, cilt 45, s. 128.
 9. Kumi, Nefse-l Mahmum, 1421 h.k, s. 394.
 10. Meclisi, Biharü-l Envar, 1404 h.k, cilt 45, s. 128; Harazmi, Hüseyin Cinayeti, 1423 h.k, 2. cilt, s.68.
 11. Hamavi, Ülkeler Sözlüğü, 1995, cilt 2, sayfa 464; İbn Kesir, al-Badaiya va al-Nahiya,, Darü-l Fikr, cilt 9, s.154.
 12. «مینی سریال دروازه ساعات» Kuran ve Ma'arif Sima kanali.

Bibliyografyi

 • İbn-i Ethem Kufi, Ahmad, el-Futuh, Tahkik Ali Shiri, Beyrut, Dar el-Azva, 1411 h.k / 1991.
 • İbn-i Betute, İbn-i Betute'nın seyahat günlüğü, Muhammed Ali Movahed tarafından tercüme edildi,Tahran, kitap çeviri ve yayıncılık şirketi, 1359 h.ş.
 • İbn Kesir Şami, İsmail İbn Ömer, al-Badaiya va al-Nahiya, Beyrut, Darü-l Fikr, Bita.
 • Beyzon, Labib, Karbala Encyclopedia, Beyrut, Bilimsel Enstitüsü, 1427 h.k.
 • Hamvi, Yakut bin Abdullah, Ülkeler Sözlüğü, Beyrut, Dar Sader, 1995.
 • Harazmi, Movaffak bin Ahmad, Hüseyin'in öldürülmesi (barışı onun üzerine olsun), Kum, Enver el-Huda, 1423 h.k.
 • Kumi, Şeyh Abbas, Nafs el-Mahmum, Necef, el-Muktabah el-Haydariyya, 1421 h.k.
 • Meclisi, Muhammed Bakir, Bahar el-Anvar, Beyrut, el-Vafa Enstitü, 1404 h.k.
 • Muhaddisi, Cevad, Aşura kültürü, Kum, ünlü yayın, 1378 h.ş.
 • Şehidi, Abdül Hüseyin, "Bab el-Sa'at", Shiite Encyclopedia (Cilt 3), Şehit Said Muhebbi, 1380 h.ş.
 • Mini dizi "Saat Kapısı". Gözden geçirme Ağustos 20, 1399 h.ş.