Aynülverde

wikishia sitesinden

Aynülverde (Arapça: عَینُ الوَردَة) Adada (Dicle ile Fırat arasında bir bölge)[1] Tevvâbîn Kıyamının gerçekleştiği[2] bir bölgedir.

Tevvabin, Süleyman bin Surad Huzai'nin komutasındaki Kufe'den bir grup insandı. İmam Hüseyin'in (a.s) kana susamışlığı nedeniyle ve İmam'a yardım etme konusundaki başarısızlıklarını telafi etmek için Emevi hükümetine karşı kıyam ettiler ve burada şehit oldular.[3]

Aynülverde'nin Kûfe ile Şam arasındaki karavanın mola yerlerinden biri olduğu da söylenmektedir.[4] Bu bölge aynı zamanda Resulayn (رأس‌العین) olarak da bilinmektedir.[5] Resulayn, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde yer almaktadır.[6]

Kaynakça

  1. Hamavi, Mu'cam el-Buldan, 1399 h.k, cilt 4, s. 180.
  2. Bkz. İbn Sa'd, Tabakat el-Kabir, 1421 h.k, Cilt 8, s. 148.
  3. Bkz. İbn Sa'd, Tabakat el-Kabir, 1421 h.k, Cilt 8, s. 148.
  4. Şavi, Rokb el-Huseyini ile birlikte, 1386 h.ş, cilt 5, s. 185.
  5. Hamavi, Mu'cam el-Buldan, 1399 h.k, cilt 4, s. 180.
  6. مقاله رأس العین, Yabroud web sitesi.

Bibliyografi

  • İbn Sa'd, Muhammed bin Sa'd, Tabakat el-Kabir, Ali Muhammad Omar, El-Haneci Okulu, Kahire, 1421 h.k/2001.
  • Hamavi, Yakut, Mucam el-Buldan, Beyrut, Arap Mirasının Yeniden Doğuşu, 1399 h.k.
  • Şavi, Ali, Ma' el-Rakb el-Hüseyni, Medine'den Medine'ye, Kum, İslam Devrimi Savaşında El-Veli El-Fakih'in Temsili için İslam Araştırmaları Merkezi, 1386 h,ş/1426 h.k.
  • مقاله رأس العین, Yabroud web sitesi.