Cemaziyelevvel Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır.

Birinci Gün

1- Mirza Şirazi'nin tenbakuyu (tütün) boykot hükmünü vermesi (h. 1309)

2- Araştırmacı ve mütercim Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

İkinci Gün

1- İranlı Şii şairlerden Mecduddin Kesayi Mervezi’nin vefatı (h. 391)

2- Ali Ekber Nehavendi’nin vefatı (h. 1369)

3- Seyyid Cafer Şahrudi’nin vefatı (h. 1393)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri’nin vefatı (h. 1372)

2- Ayetullah Hasan Safi İsfahani’nin vefatı (h. 1416)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki eş-Şia’nın vefatı (h. 1431)

Beşinci Gün

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (s.a) kutlu doğumu (h. 5)

2- Ayetullah Ebu’l Hasan Şirazi’nin vefatı (h. 1421)

Altıncı Gün

1- Mute savaşı (h. 7)

Yedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Hacı Kerbasi’nin vefatı (h. 1262)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hansari’nin vefatı (h. 1313)

Dokuzuncu Gün

1- Şehid-i Evvel’in şehadeti (h. 786)

2- Molla Sadra Şirazi’nin doğum günü (h. 980)

3- Haydar Ali Muhakkik’in vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün

1- Cemel savaşı (h. 36)

2- Ayetullah Mirza Ali Ekber Nukani’nin vefatı (h. 1370)

Onbirinci Gün

1- Hacı Nasıruddin Tusi’nin veladeti (h. 597)

2- Hasan b. Muhammed Sekakini’nin şehadeti (h. 744)

Onikinci Gün

1- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı

2- Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi’nin vefatı/şehadeti (h. 1402)

3- Ayetullah Seyyid İsmail Sadr’ın vefatı (h. 1338)

Onüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

Ondördüncü Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzikinci günü

Onbeşinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Ali Han Kebir’in doğum günü (h. 1052)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi’nin (Mirza müceddid) doğum günü (h. 1230)

Onaltıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdördüncü günü

Onyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Şah Abdulazimi’nin veladeti (h. 1285)

Onsekizinci Gün

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu

2- Ayetullah Seyyid İsmail İsfahani’nin vefatı (h. 1420)

Ondokuzuncu Gün

1- Muhammed Kasım Ordubadi’nin veladeti (h. 1274)

Yirminci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Hilli’nin veladeti (h. 682)

2- Mirza Bahauddin Fazıl Nuri’nin vefatı (h. 1343)

Yirmibirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz otuzdokuzuncu günü

Yirmiikinci Gün

1- Seyyid Mecduddin Gazi’nin vefatı (h. 1406)

2- Ayetullah Muhammed Taki Behcet’in vefatı (h. 1430)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)

2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)

3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)

4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)

5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)

6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)

2- Ayetullah Hacı Ağa Hasan Kumi’nin vefatı (h. 1428)

Yirmibeşinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır İmami’nin vefatı (h. 1428)
 • Ayetullah Mirza Muhammed Feyz Kumi’nn vefatı (h. 1370)

Yirmialtıncı Gün

Yirmiyedinci Gün

Yirmisekizinci Gün

 • Ayetullah Seyyid Rıza Sadr’ın vefatı (h. 1415)

Yirmidokuzuncu Gün

Otuzuncu Gün

 • Ayetullah Ali Asgar Kerbasçiyan’ın vefatı (h. 1424)

Kaynakça

 • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
 • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
 • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
 • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
 • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
 • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
 • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387
Hicri Aylar
الأشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce
محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

Gezinti menüsü