Şablon:Haftanın seçkin maddesi

wikishia sitesinden

Wikishia:Haftanın seçkin maddesi/2022/49


Maddelerin Listesi

Şu an biz 2022 yılın 49. Haftasındayız.

2022

2022
Hafta Madde
1 Duhan Suresi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
2 Haset (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
3 Sadaka (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
4 Mucir Duası Oluştur
5 Sahife-i Seccadiye (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
6 Cebire (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
7 Ashab-ı Kisa Oluştur
8 Mekarimu’l-Ahlak Duası (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
9 Sıffin Savaşı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
10 Cihad (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
11 Nübüvvet (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
12 Şems Suresi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
13 Vahhabilik (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
14 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Künye ve Lakaplarının Listesi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
15 Cemkeran Mescidi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
16 Duaya İcabet Oluştur
17 Bakırü-l Ulum (Lakap) (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
18 Bâki Mezarlığı’nın Tahrip Edilmesi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
19 Ecel-i Müsemma Oluştur
20 Ecel-i Muallak (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
21 Bâki Mezarlığı’nın Tahrip Edilmesi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
22 Kabirde ilk gece (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
23 Bakırü-l Ulum (Lakap) (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
24 Ehli Sünnetin Mukaddesatına Hakaret Edilmesi ile İlgili Fetva (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
25 Günahların Tekfiri Oluştur
26 Duaya İcabet Oluştur
27 Cuveyn bin Malik bin Kays Teymi Oluştur
28 Hayya ala Hayri-l Amel Oluştur
29 Sare Oluştur
30 Müslim bin Avsece Oluştur
31 İstiğfar (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
32 İsraf (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
33 Tuleka (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
34 [[]] Oluştur
35 [[]] Oluştur
36 [[]] Oluştur
37 [[]] (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
38 Cilbab Ayeti (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
39 [[]] Oluştur
40 [[]] Oluştur
41 Nizami Gencevi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
42 [[]] (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
43 [[]] (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
44 Neha’e Kabilesi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
45 [[]] Oluştur
46 [[]] Oluştur
47 Cemaat Namazı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
48 [[]] Oluştur
49 [[]] Oluştur
50 [[]] Oluştur
51 [[]] Oluştur
52 [[]] (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
53 [[]] Oluştur

Geçmiş yıllar

2021

2021
Hafta Madde
1 Hz. Zeynep (s.a) (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
2 Cemel Savaşı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
3 İmam Rıza'nın Ziyaretnamesi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
4 Zeyd bin Ali'nin Kıyamı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
5 Seddu'l Ebvab (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
6 Ahkaf Suresi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
7 Şeyh Hürr'ü Amuli (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
8 Ümmü Davud Duası (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
9 Muaz bin Cebel (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
10 İsraf (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
11 Hendek Savaşı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
12 Cin (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
13 Kûn Fe Yekûn (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
14 İstiaze (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
15 Hakkullah (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
16 Saff Suresi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
17 Cuma Guslü (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
18 İstiğfar (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
19 Evlilik (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
20 İmamiye (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
21 İbrahim bin Mehziyar (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
22 Dört Naip (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
23 Zülsefinat (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
24 Müfret Umre (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
25 Ali bin Muhammed Semuri (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
26 Mücadele Suresi Oluştur
27 Tuleka (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
28 Kezm-i Gayz (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
29 Şeyh Mufid Oluştur
30 Kurdus bin Zuheyr Taklebi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
31 Sa’sae bin Sevhan (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
32 Yemani Ayaklanması (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
33 Ayn-ı Necis Oluştur
34 Teşehhüt Oluştur
35 Ruhu-l Kudüs Oluştur
36 Hz. Zeynep (s.a) Oluştur
37 Münafık Oluştur
38 Abdullah bin Sebe Oluştur
39 Vakıf (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
40 İmam Hüseyin (aleyhi selam) Oluştur
41 Sâdık (Lakap) (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
42 Temettü Umresi (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
43 Cuveyn bin Malik bin Kays Teymi Oluştur
44 Tevekkül (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
45 Hurûf-u Mukatta (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
46 Münafık (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
47 Cenaze Namazı (Düzenle • geçmiş • Tartışma)
48 Ehli Sünnetin Mukaddesatına Hakaret Edilmesi ile İlgili Fetva Oluştur
49 Ecel-i Muallak Oluştur
50 Ecel-i Müsemma Oluştur
51 Sare Oluştur
52 Eyyami Fatıma Oluştur
53 Gusül Oluştur

2020

2020
Hafta Madde
1 Hz. Zeynep Oluştur
2 Cemel Savaşı Oluştur
3 İntizar-ı Ferec Oluştur
4 Zuhur Alametleri Oluştur
5 Hz. Fatıma Zehra Oluştur
6 İslam Devriminin lideri Oluştur
7 Hz. Fatıma (s.a) Aile YaşamıOluştur
8 Salavat Oluştur
9 İmam Humeyni (r.a) Oluştur
10 Zuhur Alametleri Oluştur
11 Deccal Oluştur
12 Hayber GazvesiOluştur
13 İmam Ali Naki Oluştur
14 Ali bin Ebi Talip Oluştur
15 Hz. Zeynep (s.a) Oluştur
16 İmam Bâkır Oluştur
17 Bi'setOluştur
18 Hüseyin bin Ali bin Ebi TalipOluştur
19 İmam Hasan (a.s)Oluştur
20 Ayete’l KürsiOluştur
21 CebireOluştur
22 SadakaOluştur
23 RamazanOluştur
24 MeadOluştur
25 Hz. Ali (aleyhi selam)Oluştur
26 - Oluştur
27 - Oluştur
28 Dua Oluştur
29 Enfal Suresi Oluştur
30 Günah Oluştur
31 Hukuk Risalesi Oluştur
32 Gadir Bayramı Oluştur
33 Hadis Oluştur
34 Yusuf Suresi Oluştur
35 Aşura Vakıası Oluştur
36 Kerbela Esirleri Oluştur
37 Sıklê Ekber Oluştur
38 İmam Seccad (a.s) Oluştur
39 Eba Salih (lakabı) Oluştur
40 Leyletü’l Mebit Ayeti Oluştur
41 Karkaratü-l Kûdr Gazvesi Oluştur
42 Bakiyetullah Oluştur
43 İstiğfar Oluştur
44 İmam Ali'nin Faziletleri Oluştur
45 İmam Ali'nin Faziletleri Oluştur
46 Hz. Ali’nin (a.s) Kızı Fatıma Oluştur
47 Kumar Oluştur
48 Abdullah bin Hasan Müsenna Oluştur
49 İbrahim bin Mehziyar Oluştur
50 Dört Naip Oluştur
51 Fussilet Suresi Oluştur
52 Gusül Oluştur
53 Gusül Oluştur

2019

2019
Hafta Madde
15 İmam Hüseyin (aleyhi selam)Oluştur
16 - Şaban Ayının OnbeşiOluştur
17 - Hz. Ali EkberOluştur
18 - Şek GünüOluştur
19 - RamazanOluştur
20 - İmam Hasan (a.s)Oluştur
21 - Hz. Hatice (s.a)Oluştur
22 - İhyaOluştur
23 - Fitre ZekatıOluştur
24 - Huneyn GazvesiOluştur
25 - Abdulazim HasaniOluştur
26 - Uhud SavaşıOluştur
27 - Hendek SavaşıOluştur
28 - Oluştur
29 - Dahvu’l-Arz Oluştur
30 - İmam Muhammed Cevad (a.s)Oluştur
31 - Deccal Oluştur
32 - İmam Cafer Sadık Oluştur
33 - Kurban BayramıOluştur
34 - Gadir VakıasıOluştur
35 MübaheleOluştur
36 Aşura Vakıası Oluştur
37 Aşura Günü Oluştur
38 Kerbela Esirleri Oluştur
39 Erbain YürüyüşüOluştur
40 Erbain ZiyaretiOluştur
41 Erbain Oluştur
42 Hz. Muhammed (salallahu aleyhi ve alihi)Oluştur
43 İmam Hasan (a.s)Oluştur
44 İmam Rıza (a.s)Oluştur
45 Leyletü'l MebitOluştur
46 Hz. Muhammed (salallahu aleyhi ve alihi)Oluştur
47 İmam Hasan'ın (a.s) Muaviye İle Barış AntlaşmasıOluştur
48 İmam Hasan Askeri Oluştur
49 Üçüncü Şehadet Oluştur
50 TevallaOluştur
51 MeadOluştur
52 TevhitOluştur
53 ErbainOluştur