Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

"İstimna" sayfasının sürümleri arasındaki fark

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
k
85. satır: 85. satır:
 
[[ur:استمناء]]
 
[[ur:استمناء]]
 
[[id:Istimna']]
 
[[id:Istimna']]
 +
[[es:Masturbación]]
  
 
[[Kategori:Hudud Babın Istılahları]]
 
[[Kategori:Hudud Babın Istılahları]]

05.05, 28 Temmuz 2020 tarihindeki hâli

İstimna veya mastürbasyon (Arapça:الاستمناء), insanın cinsel ilişki dışında el veya benzeri şeylerle kendisini tahrik ederek meni çıkarma eylemidir. Hadislerde yapılması men edilen istimna, büyük günahlardan sayılmaktadır. Cenabet olma ve orucu batıl etmesi mastürbasyonun eserlerindendir. İstimnanın akıbet ve cezası had uygulanmasıdır ve uygulanacak haddin miktarını şer’i hakim belirler.

İstimnanın Mefhumu

"İstimna" (kendini tatmin etme) anlamı, "İmna" anlamından daha hastır; zira istimna meni çıkarma kastıyla yapılan eyleme denir. İmna ise meni çıkarma kastı olmaksızın yapılan bazı eylemler sonucunda meni gelmesine denir. [1] Bu konu hakkında Oruç, İtikâf, Hac ve Hadler baplarında gerekli açıklamalar yapılmıştır.[2]

Hadislerde İstimna

Kendini tatmin etme (istimna), hadislerde men edilmiştir ve bu hadisler Vesailu’ş Şia kitabının, "İstimnanın haram oluşu" babında (Babı Tahrim-i İstimna) zikredilmiştir.[3] Ayrıca bazı rivayetlerde istimna yapan kimseye Allah’ın nazar etmeyeceği belirtilmiştir.[4][Not 1]

İmam Sadık (a.s), mastürbasyon hakkında soru sorulunca şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala’nın kitabında nehyettiği büyük bir günahtır ve bu fiili yapan kimse kendisiyle evlenmiş gibidir. Eğer bu işi yapacak birini bilecek olursam, asla onunla yemek yemem.” Soru soran kimse yeniden şöyle sordu: “Ey Allah Resulünün oğlu! Kur’an’ın neresinde bu işten sakındırılmıştır?” İmam şöyle buyurdu: “Allah’ın şu buyruğunda: “Kim de bunun ötesinde bir şey dilerse şüphesiz ki o aşırı gidenlerdendir.”(Mü'minun,7) [Not 2] Bu amel de “bunun ötesinde” ifadesinin bir örneğidir.”[5]

İstimnanın Hükmü

Eş veya cariyenin vesilesi dışında herhangi bir şekilde istimna yapmak haramdır ve büyük günahlardan sayılmaktadır.[6] Bazıları eş ve cariyenin eliyle bile istimnayı haram bilmektedir.[7][8]

İhram’da olan kimseye (muhrime) helal yoldan olsa bile (eş veya cariyesinin eliyle olan ) istimna haramdır ve keffare gerektirir;[9] keffaresi ise bir devedir.[10] Ancak bu fiil Meş’aru’l Haram’da vakfe yapmadan önce vuku bulmuşsa, yaptığı haccı tamamlayarak gelecek yıl tekrarlaması anlamına gelen haccının batıl olması konusu ihtilaflıdır.[11][Not 3] Bazıları bu konuda tevakkuf etmişlerdir.[12]

İstimna veya kendini tatmin etmenin haram oluşunun delili, Mü'minun Suresinin altıncı ayeti ve icmadır.[13] [Not 4]

Fıkhi Eser ve Sonuçları

 • Cenabet: İstimna yapmak, insanı cünüp eder ve cenabet olmanın kendine özgü etkileri vardır; örneğin cünüp olan kimseye gusül farz olur ve Kur’an ayetlerine de dokunması haram olur.
 • Orucu Batıl Etmesi: İstimna, helal yolla olsa dahi orucun batıl olmasına neden teşkil eder ve Ramazan ayı orucunun kasti ve bilerek bozulması kaza ve keffare gerektirir.[14]
 • İtikaf’ı Batıl Etmesi: İstimna, gündüz yapılması durumunda İtikafı batıl eder.[15]

İstimnanın Gerçekleşme ve Cezası

İstimna iki adil erkeğin şahitliği[16] veya istimna yapanın iki veyahut bir defa ikrar etmesiyle sabit olur.[17] Ancak bazı kadim fakihler bir defa yapılan ikrarı istimnanın sübut sebebi olarak saymamışlardır.[18]

İstimna yapan kişiye had cezası uygulanır ve uygulanacak haddin miktar ve yöntemi ise şer’i hakim tarafından belirlenir.[19] Bu amelin tekrarlanması durumunda istimna yapan için daha ağır hadler nazara alınmıştır.[20][21]

İstimnanın Zararları ve Tedavisi

Bazı doktorlara göre bir hastalık sayılan istimnanın zararları ve yan etkileri vardır; onlardan bazıları şunlardır:

Fiziksel Zararları: Görmede zayıflık, güçsüzlük, akim olma (kısırlık), eklemlerde zafiyet ve el titremesi.

Ruhsal ve Psikolojik Zararları: Hafıza zayıflığı, dikkatsizlik, ıstırap, inziva, depresyon, karamsarlık, saldırganlık, sürekli yorgunluk ve irade zayıflığı.

Toplumsal Zararları: Ailevi uyumsuzluk, eş ve evliliğe meyilsiz olma, cinsel ilişkide yetersizlik ve geç evlilik.[22][23][24]

İstimnanın zararları ve tedavisine dair ayrıntılı kaynaklar:

 • Ançe ki Yek Cevan Bayed Bedaned (Bir gencin bilmesi gerekenler), Silvanus Stahl, tercüme: Dr. Nasrullah Kasımi, Şirketi Sehamiyi Kitaphayi Cîbi ba Hemkariyi Müessesei İntişaratı Franklin, 1354.
 • Müşkilatı Cinsi-yi Cevanan (Gençlerin cinsi sorunları), Nasır Mekarim Şirazi, İntişaratı Nesli Cevan, 1380.
 • Dünya-yı Cevanan (Gençlerin Dünyası), Muhammed Rıza Şerefi, Müessese-i Ferhengi-yi Münadi-yi Terbiyet, 1386.
 • Buluğ, Maurice Dobbs, tercüme: Hasan Saffari, İntişarat-ı İlmi.
 • Ta'lim ve Terbiyet, Kant, tercüme: Dr. Gulam Hüseyin Şukuhi, Müessese-i İntişarat ve çapı Danişgahı Tahran, 1374.

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Cevahiru’l Kelam, c. 9, s. 246 - 251.
 2. İbni Hamza, el-Vesile, s. 158; Cevahiru’l Kelam, c. 10, s. 79.
 3. Vesailu’ş Şia, c. 20, s. 352 – 355; Müstedrek, c. 14, s. 356.
 4. Vesailu’ş Şia, c. 20, s. 354 – 355; .
 5. Biharu’l Envar, c. 104, s. 30.
 6. Müstemseku’l Urve, c. 6, s. 106 – 109; Biharu’l Envar, c. 101, s. 30.
 7. Cevahiru’l Kelam, c. 10, s. 147; el-Hadaiku’n Nazire, c. 8, s. 279.
 8. Tezkiretu’l Fukaha (tek ciltlik), s. 577.
 9. İbni Hamza, el-Vesile, s. 158; Tezkiretu’l Fukaha, c. 7, s. 381.
 10. İyzahu’t Tereddüdatı Eş-Şerayi’, c. 1, s. 231.
 11. İbni Hamza, el-Vesile, s. 159; el-Urvetu’l Vuska, c. 1, s. 642, c. 20, s. 367 - 369.
 12. Zahiretu’l Mead, s. 619.
 13. Mebsut, c. 4, s. 242; Fıkhu’l Kur’an, c. 2, s. 144;
 14. Cevahiru’l Kelam, c. 10, s. 79; Seyyid Murtaza, İntisar, s. 178; Şerayiu’l İslam, c. 1, s. 172.
 15. Tezkiretu’l Fukaha, c. 6, s. 257.
 16. el-Muknie, s. 791, Cevahiru’l Kelam, c. 41, s. 649.
 17. Cevahiru’l Kelam, c. 41, s. 649.
 18. Kitabu es-Serair, c. 3, s. 471.
 19. Kafi fi’l Fıkıh, s. 263; Cevahiru’l Kelam, c. 41, s. 647 – 649; el-Muknie, s. 791; İbni Berrac, el-Mühezzeb, c. 2, s. 234; İbni İdris, es-Serair, c. 3, s. 536.
 20. İbn Hamza Tusi, el-Vesile, s. 415.
 21. El-Vesile.
 22. İstimnanın Cinsel İlişkiye Etkileri.
 23. İstimnanın Cinsel İlişkiye Etkileri Nelerdir?.
 24. Soru Soranlar.
 1. “عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) یقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یکلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَا ینْظُرُ إِلَیهِمْ وَ لَایزَکیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیبَهُ وَ النَّاکحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْکوحُ فِی دُبُرِهِ” (İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah üç kimseyle kıyamet günü konuşmaz, onlara bakmaz, onları temizlemez ve onlara acı bir azap vardır: Beyaz saçlarını koparan, kendi kendisini tatmin (istimna-mastürbasyon) eden ve livata eden (homoseksüellik) kimse ile.”)
 2. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
 3. İbni Hamza: Umreyi müfrede de istimna yapmak umrenin batıl olmasına sebep olmakla birlikte kaza ve keffare gerektirir.
 4. “إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکتْ أَیمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومِینَ” (Sadece eşleri ve sahip oldukları cariyeleri bunun dışında; çünkü (bunlarla ilişkiye girmekten dolayı) kınanmazlar. Mü'minun Suresi, 6).

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim.
 • Şeyh Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, Müessesei Âlu’l Beyt (a.s), Kum, 1409.
 • Muhaddis-i Nuri, Müstedreku’l Vesail, Müessese-i Âlu’l Beyt (a.s), Kum, 1408.
 • Allame Meclisi, Biharu’l Envar, Müessese-tu el-Vefa, Beyrut, 1404.
 • İbni Hamza Tusi, el-Vesile, İntişaratı Kitaphanei Ayetullah Mer’aşi, Kum, 1408.
 • Kutbuddin Ravendi, Fıkhu’l Kur’an, İntişaratı Kitaphanei Ayetullah Mer’aşi, Kum, 1405.
 • Seyyid Murtaza, el-İntisar fi İnfiradati’l İmamiyye, Musahhih: Guruhu Pejuheşi Defteri İntişaratı İslami, Defteri İntişaratı İslami, Kum, 1415.
 • İbni İdris Hilli, Es-Serairu’l Havi li Tahriri’l Fetavi, Defteri İntişaratı İslami, Kum, 1410.
 • Allame Hilli, Tezkiretu’l Fukaha (Tek ciltlik), Müessesei Âlu’l Beyt (a.s), Kum, 1388.
 • Necmuddin Hilli, İyzah-i Tereddüdat-i eş-Şerai, Musahhih: Seyyid Mehdi Recai, İntişaratı Kitaphanei Ayetullah Mer’aşi Necefi, Kum, 1428.