Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Zilzal Suresi

WikiShia sitesinden
(Zilzal sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Zilzal Suresi
Zilzal Suresi.png
Anlamı Sarsıntı, Deprem, Zelzele
Başka İsmi Zelzele
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 93
Sure Numarası 99
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 8
Kelime Sayısı 36
Harf Sayısı 158

Zilzal Suresi (Arapça: سورة الزلزلة), Kur’an-ı Kerim’in Medine’de nazil olan surelerindendir. Ayet sayısı 8 olan bu sure kıyamet günündeki durumlardan söz etmektedir.

İsimleri

Zilzal Suresi, kıyametin başlamasıyla yeryüzünün şiddetli sarsılmasından ve evrenin tasarımının yok olacağından bahsettiği için “Zelzele” Suresi adıyla anılmaktadır. İza zulzileti’l-erdu zilzaleha
(Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsılınca).
Bu surenin diğer ismi ise birinci ayette zikri geçen Zilzal’dır.

Özellikleri

Zilzal Suresi'nin ayet sayısı Küfe karilerine göre 8’dir, diğer bazı karilere göre ise 9’dur; ancak birinci görüş daha meşhurdur. Sure 36 kelime ve 158 harften ibarettir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 99. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 93. suresidir. Medine’de nazil olan bu sure, bazılarının görüşüne göreyse Mekke’de nazil olmuştur; ancak meşhur ve sıhhate yakın olan görüş Medine’de nazil olduğu yönündedir.

Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Fatiha Suresi'nden sonra Kısar (kısa) surelerinin başlangıcıdır. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerini içeren Kısar sureleri grubu, Fatiha Suresiyle birlikte Zilzal Suresi'nden Kur’an’ın sonuna kadarki bölümü oluşturmaktadır. Ayrıca Zilzal Suresi 30. cüzün dördüncü hizbinin başlarında yer almaktadır.


Konuları

Zilzal Suresi, kıyamet gününün niteliklerini anlatmakta ve o günde yargılanmanın çok zor, çok dakik ve adilane olduğunu vurgulamak için de şu önemli mesajı vermektedir: Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Kim zerre ağırlığında bir hayır yapmışsa, onu görür. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük yapmışsa, onu görür.”[1]


Önceki Sure
Beyyine Suresi
Zilzal Suresi Sonraki Sure
Adiyat Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1266 - 1267.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, c.1, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.