Zilhicce Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Zilkade Zilhicce Muharrem
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Zilhicce ayı (Arapça: ذو الحِجّة), hicri aylardan on ikinci ve son aydır. Zilhicce’nın anlamı “hac sahibi” demektir. Bu ayın sekiz, dokuz ve onuncu günleri hac ibadetleri yerine getirilir. Cahiliyet döneminde Zilhicce ayına “Burek” ve aynı şekilde “musbel” denmekteydi.

Birinci Gün

1- Hz. İmam Ali (a.) ve Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) evlilik yıldönümleri (H. 2)

2- Ebu Bekir’in “Tövbe Suresinin” tebliğinden azledilmesi (H. 9)

3- Sıffin savaşı için yazışmaların başlaması (H. 36)

4- Hz. İbrahim’in (a.s) doğum günü

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Muhakkik Damad’ın vefatı (H. 1388)

2- Ayetullah Abbas Ali Amid Zencani’nin vefatı (H. 1432)

Üçüncü Gün

1- Ayetullah Molla Muhammed Haşim Horasani’nin vefatı (H. 1352)

2- Ayetullah Mirza Muhammed Taki Şirazi’nin (ikinci Mirza) vefatı (H. 1338)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Molla Abdullah Mezanderani’nin vefatı (H. 1330)

Beşinci Gün

1- Savik savaşı (H. 2)

2- Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin İsfahani’nin (Kumpani) vefatı (H. 1361)

3- Ayetullah Seyyid Celalettin Hüseyni Ermevi’nin vefatı (H. 1399)

Altıncı Gün

1- Mensur Devaneki’nin ölümü (H. 158)

Yedinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’n (a.s) şehadeti (H. 114)

2- İmam Kazım’ın (a.s) Basra zindanına intikali (H. 179)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Hansari’nin vefatı (H. 1371)

4- İbrahim b. Muhammed b. Abdullah’ın doğum günü (H. 8)

Sekizinci Gün

  • İmam Hüseyin’in (a.s) Mekke’den Irak’a doğru hareketi
  • Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Destgayb’in doğum günü (H. 1353)

Dokuzuncu Gün

1- Arife günü

2- Müslim b. Akil ve Hani b. Urve’nin şehadeti (H. 60)

3- (Hz. Ali’nin kapısı dışında) Kapıların kapandığı gün (H. 2)

4- Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan İsfahani’nin vefatı (H. 1361)

5- İbn Enbari’nin vefatı (H. 328)

6- Hz. Adem’in (a.s) tövbesinin kabul edilmesi

7- Hz. İsa’nın (a.s) doğum günü

8- Ayetullah Muhammed Mehdi Halisi’nin doğum günü (H. 1276)

9- Allame Tabersi’nin vefatı/şehadeti (H. 548)

Onuncu Gün

1- Kurban bayramı

2- Abdullah b. Muhzi ve bir grup Al-i İmam Hasan’ın (a.s) şehadeti (H. 145)

3- İmam Rıza’nın (a.s) Horasan’da kıldırdığı bayram namazı (H. 201)

4- Ayetullah Mirza Cevad Ağa Meliki Tebrizi’nin vefatı (H. 1343)

5- Osman’ın ölümü (H. 34)

Onbirinci Gün

1- Sabah duasının yazıldığı gün (H. 25)

2- Ayşe tarafından velayet sırrının ifşa edilmesi (H. 10)

Onikinci Gün

1- Muhammed Bakır Aştiyani’nin vefatı (H. 1404)

Onüçüncü Gün

1- Şakku’l Kamer (5 Bi’set)

2- Ayetullah Ağa Bozork Tahrani’nin vefatı (H. 1389)

3- Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer’in vefatı

Ondördüncü Gün

1- Fedek’in Hz. Zehra’ya (s.a) bağışlanması (H. 7)

2- Ayetullah Şeyh Murtaza Hairi’nin doğum günü (H. 1334)

3- Ayetullah Şeyh Muhammed Bakır Bircendi’nin vefatı (H. 1352)

4- Ayetullah Mirza Ali Garevi Aliyari’nin vefatı (H. 1417)

Onbeşinci Gün

1- İmam Hadi’nin (a.s) doğum günü (H. 212)

Onaltıncı Gün

1- Ayetullah Molla Gulamrıza Ahund Kumi’nin vefatı (H. 1332)

Onyedinci Gün

1- Şeyh Bahai’nin doğum günü (H. 953)

Onsekizinci Gün

1- Gadir bayramı (H. 10)

2- Osman b. Affan’ın ölümü (H. 34)

3- Hace Nasrettin Tusi’nin vefatı (H. 672)

4- Muhakkik Kereki’nin vefatı (H. 940)

5- Ayetullah Şeyh Murtaza Ensari’nin doğum günü (H. 1214)

6- Ayetullah Ali Devani’nin vefatı (H. 1347)

7- Ayetullah Hacı Ağa Rahim Erbab’ın vefatı (H. 1396)

8- Ayetullah Şeyh Muhammed Rıza Caferi’nin vefatı (H. 1431)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed Taki Şuşteri’nin vefatı (H. 1415)

Yirminci Gün

1- İbrahim b. Malik Eşter’in İbn Ziyad ile savaşmak için hareketi (H. 66)

2- Ahund Horasani’nin vefatı (H. 1329)

3- Ayetullah Seyyid Sadık Şirazi’nin doğum günü (H. 1360)

4- Ayetullah Seyyid Abdülkerim Razevi Keşmiri’nin vefatı (H. 1419)

Yirmibirinci Gün

1- Kaçarlıların ilk padişahı Aga Muhammed Han’ın vefatı (H. 1211)

2- Muhammed Ali Müderris Afgani’nin vefatı (H. 1406)

3- Pakistan Şialarının lideri Ayetullah Seyyid Arif Hüseyin Hüseyni’nin şehadeti (H. 1408)

Yirmiikinci Gün

1- Meysem Tammar’ın şehadeti (H. 60)

2- Ayetullah Molla Hadi Sebzevari’nin vefatı (H. 1290)

3- Şeyh Abbas Kumi’nin vefatı (H. 1359)

4- Ayetullah Mucteba Kazvini’nin vefatı (H. 1386)

Yirmiüçüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Murtaza Aştiyani’nin vefatı (H. 1365)

Yirmidördüncü Gün

1- Mubahele Günü (H. 9/10)

2- İmam Ali’nin (a.s) yüzüğünü namaz kıldığı sırada bağışladığı gün (H. 9/10)

Yirmibeşinci Gün

1- İnsan Suresinin nuzülü

2- Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) insanlar biat ettikten sonra kıldırdığı ilk Cuma namazı (H. 34)

3- Ayetullah Şeyh Rıza Medeni Kaşani’nin vefatı (H. 1412)

Yirmialtıncı Gün

1- Ayetullah Şeyh Ataullah Eşrefi İsfahani’nin şehadeti (H. 1402)

Yirmiyedinci Gün

1- (Emevilerin son halifesi) Mervan b. Muhammed b. Hakem’in ölümü (H. 133)

2- Ali b. Cafer’in (a.s) vefatı (yaklaşık olarak hicretin 220’leri)

3- Şeyh Bahai’nin doğum günü (H. 953)

Yirmisekizinci Gün

1-Harre olayı (h. 63)

2- Molla Hadi Sebzevari’nin vefatı (h. 1289)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Ömer b. Hattab’ın ölümü (H. 23)

2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Şeyh Muhammed Hıyabani’nin şehadeti (H. 1338)

3- Ayetullah Şeyh Muhammed Hadi Marifet’in vefatı (H. 1427)

Otuzuncu Gün

1- Ebu Bekir’in babası Ebu Kuhafe Osman b. Amir’in ölümü (H. 13)

2- Seyyid-i Şüheda Hz. Hamza’nın katili Hint bint Haris’in ölümü (H. 13)

Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387
Hicri Aylar
الأشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce
محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

Gezinti menüsü