WikiShia

WikiShia sitesinden
(Wikishia sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Wikishia

Wikishia (Farsça: ویکی‌شیعه); uluslararası internet ağında yayınlanan sanal bir ansiklopedi olup hedefi On iki imam Şia’sını tanımayla ilgili olan bütün konu ve mefhumları (tarih, coğrafya, fıkıh, usul, kavramlar, inançlar, isimler, etkinlikler… vb. gibi) beyan etmek ve açıklamaktır. Bu amaca ulaşmak için gerekli olan isim, sözcük, mefhum ve kavramlar bu sanal ansiklopedide açıklanmaktadır.

Wiki Şia’da analizlerden, kişisel görüşlerden ve ayrıca ispat edilmemiş yeni kuramlardan uzak durulmakta ve bilimsel ve tarihi anlaşmazlıklarda yargıda bulunmak okuyuculara bırakılmaktadır. Dolayısıyla Wikishia bu konularda tarafsızdır.

Mezhebi ihtilaflar göz önünde bulundurulduğundan, Wiki Şia yazarları imkân ölçüsünde iki büyük İslam fırkasının (Şia ve Sünni) kabul ettiği ve ilk kaynak eserlerden yararlanmalıdır.

Wikishia’nın Tarihçesi

Oluşumunun Nedenleri

Genel olarak din ve özel olarak da İslam ve Şiilik konusu, sanal ansiklopedilerde haklarında çok geniş bilgilerin olduğu konulardandır. Ancak sanal ansiklopedi yazarlarının İslami bilgi ve donanımdan uzak olmaları yahut İslam veya Şiilik inancı taşımamalarından dolayı, İslami öğreti ve kavramlar hakkında yazılan makalelerde yanlışlıklar göze çarpmaktadır.

Şii inançları hakkında web sitelerinde var olan sorunlar göz önüne alındığında ve Şii dünyasının ihtiyaçları ve aynı şekilde diğer araştırmacıların asil Şii ve İslami inançlara daha kolay ulaşım sağlaması konusu göz önünde bulundurulduğundan, internet ortamında bu sitelere alternatif bir ansiklopedinin oluşturulmasına karar verildi. Bundan dolayı Ehlibeyt (a.s) mektebini tanıtma ve savunma görüş ve hedefiyle wikishia’yı kurmak Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültür işleri idaresinin programlarından biri oldu.

Faaliyetine Başlaması

22 Mayıs 2013 tarihinde wikishia yazarları arası ilk koordinasyon toplantısı düzenlendi ve birkaç eğitim dersinden sonra 17 Haziran 2013 tarihinde Wikishia’nın ilk makalesi sanal âlemde yayınlandı.

2013 yılının haziran ayında sitenin kullanıcı adı verilmeden internet kullanıcıları tarafından görülmesi sağlandı.

Resmi Açılışı

Wikishia’nın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi olarak açılışı

Wikishia, 22 Haziran 2014 tarihinde Tahran’da düzenlenen Sibtu'n Nebi; İmam Hasan (a.s) Kongresinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi olarak açılışı yapıldı.

Özellikleri

İçerik Alan ve Genişliği

 • Wikishia ansiklopedisinin muhtevası şunlardan ibarettir: İtikat, kişi ve karakterler, kitaplar, mekanlar, hadise ve vakıalar, tören ve merasimler, Ehlibeyt’e (a.s) inanan fırkalar, Şiilik tarihi ve bir şekilde Ehlibeyt (a.s) ve onların takipçileriyle ilintili olabilecek her türlü husus ve konu.
 • Bütün Müslümanların inandığı veya İslam tarihi ile irtibatlı olan genel İslami mefhumlar da wikishia’da zikedilmiştir.
 • Bir şekilde Ehlibeyt (a.s) mektebi ile bağlantılı olduğundan dolayı Wikishia’da tanıtılan İslam’ın diğer fırkalarıyla irtibatlı olan mefhumlar veya wikishia’da sık kullanılan kavramlar.

Muhteviyatın Denetimi

 • Wikishia’da yer alan makalelerin içerik ve muhteviyatı kontrol edilmektedir ve bundan dolayı Şia’nın tanıtımı noktasından güvenilir bir kaynak olarak istinatta bulunulabilir.
 • Wikishia hâlihazırda sınırlı bir şekilde faaliyet göstermektedir, ama ileriki zamanlarda Ehlibeyt (a.s) mektebi öğretilerini terviç ve yaymak adına yetenekli ve ilgili bütün Şiaların katkıda bulunmasını sağlamak için özgürleştirmeyi planlamaktadır. Bu ansiklopediye giriş yöneticilerin onayı ile mümkün olacaktır. Wikishia’daki bu özellik, makalelerin ilmi değerini artırmak için kullanıcılara makalelerin yazılımında müşareket ve işbirliği olanağı sağlamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi

 • Şia mezhebi ve Ehlibeyt (a.s) takipçileri arasındaki fikri konularda tarafsızlık ilkesine riayet edilmektedir, ancak Wikishia’nın Ehlibeyt mektebi öğretilerini yayma ve terviç etmekte olduğu apaçıktır ve makaleler bu öğretileri açıklama ve savunma hedefi üzere yazılmaktadır.
 • Wikishia’da yer alan makaleler araştırmalı bilimsel makaleler; yani birinci derecede ve yayınlanmamış makaleler değildirler ve ayrıca bilimsel problemleri çözmek için yeterli değildir. Wikishia’nın ilkesi mevcut kaynaklardan istifade ederek bilgi sunmaktır. Dolayısıyla yazarlar kendi görüşlerini yayınlamamalıdır.
 • Wiki Şia’da bilimsel ve tarihi ihtilaflarda yargıda bulunmak okuyuculara bırakılmaktadır. Dolayısıyla Wikishia bu konularda tarafsızdır.
 • Mezhebi ihtilaflar göz önünde bulundurulduğundan, Wiki Şia yazarları imkân ölçüsünde iki büyük İslam fırkasının (Şia ve Sünni) kabul ettiği ve ilk kaynak eserlerden yararlanmalıdır.

Çoklu Dil Ağı

 • Makaleler birkaç dilde yayınlanmaktadır. Çoğu Şialar için ve aynı şekilde Şia ve Şia’yı tanıma ilgilileri için diğer dillerdeki Şii kaynakların çok sınırlı olmasından ötürü, sunulan bu imkan Ehlibeyt (a.s) mektebinin daha fazla terviç ve tebliğ edilmesine ve Teşeyyü’nün hakikatini sahih bir dille tanıtılmasına sebep olabilir.
 • Wiki Şia sitesi şu anda dünya genelinde yaygın 9 dille makale ve yazı yayınlamaktadır:

Wikishia Türkçe Bölümü

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çatısı altında yayın hayatına başlayan wikishia.net Ehlibeyt Mektebinin sanal ansiklopedisi olma yolunda gerekli adımlarını hızla atıyor. Şu anda dünya genelinde yaygın sekiz dille makale ve yazı yayınlayan wikishia, en kısa zamanda hem dil sayısını hem de makale sayısını arttırmayı planlıyor.

Türkçe dilinin de olduğu wikishia sanal ansiklopedisinde şu ana kadar yayınlanan Türkçe makale sayısı 1036. Wikishia.net sitesinin yayın hayatına başlamasıyla Hak Mektep olan Öz Muhammedi İslam'ın dünya genelinde tanınması kolaylaşacak. Hz. Resulü Kibriya Efendimiz'den (s.a.a) sonraki dönemlerde başlayan Ehlibeyt mektebi düşmanlığı asırlar boyunca karalandı, ötekileştirildi, kötülendi, katledildi... WikiShia.net sitesi dini bilgileri tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla okuyucularıyla buluşturup, okuyucuların kendi özgür iradeleriyle yargıda bulunmasını sağlamaktadır.

Diğer Özellikleri

 • Sürekli düzenlenme ve güncellenme imkânı.
 • Makalelerin güncellenebilme ve bilgi eklenme özelliği.
 • Tüm sayfaların üstünde makalenin geçmişi konulu bölüm (Geçmişi gör) bulunmaktadır. Geçmişi gör bölümünde makale üzerinde yapılan her türlü değişiklik kayıt ve zapt edilmiştir. Dolayısıyla ziyaretçiler yapılan değişiklikler ve içerik yazarları hakkında bilgi edinebilirler.
 • Son değişiklikler sayfası kullanıcıların her sayfada yapılan değişiklikleri görmesini sağlamaktadır.
 • Önceki konu ve değişikliklere erişim imkânı.
 • Verilerin birbiri ile irtibatlandırılması; yani okuyucu metinde kullanılan ibaretlerden her birini anlamak için arama motoru kullanmaksızın, o anda ilgili mefhumu tıklayarak o konuyu okuyabilir. Bu özellik ziyaretçinin her veriyi okuma esnasında kolay bir şekilde o metinlerdeki bütün mefhumlara ulaşmasına ve okuduğu konu hakkında tam bir bilgi sahibi olmasına sebep olmaktadır.
 • Her makalenin Wiki Şia’nın diğer dillerindeki makalelerle irtibatlandırılması.
 • Makalenin sonunda kategorilerden istifade edilmesi; kategori altında cüzi konuların bulunduğu külli başlıklardır. Kategoriler Wikishia’nın fihristini oluşturmaktadır.
 • Navbox ve Navbar şablonlarının (Navigation templates) kullanılması. Navbar şablonu; makale ile irtibatlı bağlantıları bir kutunun içerinde yatay bir şekilde makalenin alt kısmında veya dikey şekilde makalenin üst tarafında toplayan şablonlara denir. Bu tablolarda bulunan unvanlar birbirleri ile olan irtibatı enlem şeklinde sağlanmaktadır. Yani bütün başlıklar birbiri altında sıralanır.
 • Infobox bilgi şablonu ise; makalenin üst kısmında yer alan ve bilgileri özet bir şekilde toplama görevini yapar. Bilgi kutusuna başvurarak bütün makaleyi mütalaa etmeksizin makale metninde yer alan asıl bilgilerden haberdar olunabilir.
 • Wikishia’daki her sayfa ve makalenin üst kısmında tartışma sayfası da bulunmaktadır. Tartışma sayfası kullanıcılara makaleler hakkındaki görüşlerini yazar, yazarlar veya editörlere ulaştırma imkanını sağlamaktadır. Tartışma sayfası aslında yazılan makalenin muhtevasını zenginleştirmeye yardımcı olacak, görüş sahipleri ile makale konusuyla ilgilenenlerin diyalog sayfasıdır.