Tartışma:İran

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İran Tablosu bilgileri;

İran Genel bilgiler Resmi dini: İslam Yüzölçümü: 1.648.195 km² Başkenti: Tahran Yönetim biçimi: İslam Cumhuriyeti Ülke Nüfusu: 77.189.669 Resmi Dili: Farsça İslami Geçmişi: Sadr-ı İslam Ülkede Şiaların nüfus oranı: Ülkenin Şiilik tarihi geçmişi: Geçmişi: Sadr-ı İslam Al-i Büveyh,Safeviye, Gacarlar vb. hükümetler Şii Guruplar ve Örgütler: Şia Merkezleri: Bilimsel Merkezler: İlim Havzaları: Kum , Meşhed , İsfahan Yatırlar/Ziyaret yerleri: Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Haremi, Hz.Masume'nin (a.s) Haremi Hz. Abdu'l-Azim'in Haremi, Şah Çerağ'ın haremi ve… Şii Nüfusun Yoğun Olduğu Bölgeler: Kum, Meşhed, Tahran, İsfahan, Şiraz ve… Şia Mezhebinin Büyük Şahsiyetleri:


İslam Öncesi İran Hükümetleri Tablo bilgileri;

İslam Öncesi İran Hükümetleri: Hükümranlıkların Adları: Medler, Hahamenişiler, Selukiler, Eşkanlılar, Sasaniler. Hükümranlık Dönemleri: M.Ö: 8.yy – M.Ö 550 M.Ö 559 - M.Ö 330 M.Ö 330 - M.Ö129 M.Ö 224 - M.S 256 M.S 224 - M.S 652

Devlet Kurucular: Diyako Kuroş I. Selukus/Selevkos I. Eşk Erdişir BabekanNüfusu Tablo bilgileri;

Müslüman Topluluk Günümüz İran'ında Şia istatistiği Yılın Toplam Nüfusu Kaynak Şiilerin Yüzdesi Şia Toplumu İmam Ansiklopedisi

%95    

65. 865.302 2000 Hüseyin (a.s)

%89     

59.122.062 65.100.698 66.429.286 2007 CİA İstihbarat Teşkilatı %89 61.924.500 %98'den fazla 69.500.000 2008 Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurumu Encümen %90-95 66.000.000'dan 71.000.000'a değin 73.777.000 2009 «PEW Din ve Toplumsal Yaşam Müessesesi»


İslam sonrası İran'da oluşan hükümetler Tablo bilgileri;

İslam sonrası İran'da oluşan hükümetler Hükümetin adı: Tahiriler Safariler Taberistan Alevileri Samaniler Ziyariler Büveyhiler Gazneliler Selçuklular Harzemşahlar İlhanlılar Teymuriler Safeviler Efşar/Avşarlar Zendler Kaçar/Gacarlar Pehleviler İslam Cumhuriyeti

Hükümet dönemleri 205-259 H.K 247-287 H.K 250-316 H.K 261-389 H.K 315-462 H.K 320-440 H.K 388-555 H.K 429-590 H.K 470-617 H.K 654-736 H.K 771-903 H.K 907-1135 H.K 1148-1161 H.K 1163-1209 H.K 1304 H.K- 1345 H.Ş 1357 H.Ş


Kurucu Tahir Zu'l-Yemineyn Yakup Leys Dai-yi Kebir I. Nasır Zeyyar oğlu Merdaviç İmaduddevele Ali Sultan Mahmut Tuğrul Bey Anuştekin Gorce Hülagu Han Gürganlı Timur I. Şah İsmail Nadi Şah Kerim Han Zendi Ağa Muhammed Han Rıza Şah İmam Humeyni


İran'da bulunan bazı imamzadeler Tablo bilgileri;

İran'da bulunan bazı imamzadeler Şehir/Ustan İmam'ın soyundan imamzadenin Adı İsfahan/Kaşan İmam Bakır (a.s)

Ali b. Muhammed Bakır (a.s)/Meşhed-i Erdehal

İmam Hasan Müçteba (a.s) Abdu'l-Azim Hasani (Hz. Abdulazim'in Haremi) Rey Tahran/Rey İmam Kazım (a.s) Hamza b. Musa (a.s) Fars/Şiraz İmam Kazım (a.s) Hüseyin b. Musa b. Cafer (a.s) (Alauddin Hüseyin) Fars/Şiraz İmam Kazım (a.s) Muhammed b. Musa b. Cafer (a.s) (Seyit Mir Muhammed) Kazvin/Qazvin imam Rıza (a.s) İmamzade Hüseyin Kum İmam Cevad (a.s) Musa b. Muhammed (Musa Muberge) Kum İmam Sadık (a.s) Ali b. Cafer (a.s) Kehkilo-yiBoyirAhmed/Geçsaran İmam Kazım (a.s) İmam Kazım'ın Kızı (a.s) Hekime Hatun Merkezi/Save İmam Kazım (a.s) İshak b. Musa (a.s) İsfahan/Şah Rıza İmam Kazım (a.s) İmamzade Şah Rıza İsfahan İmam Sadık (a.s) Ali b. Zeynülabidin (Derb-i İmam) İsfahan İmam Rıza (a.s) İmamzade Cafer Emzade (Şah Kerem) İsfahan/Kaşan İmam Cevad (a.s) Ahmed b. Musa Müberge (Mir Ahmed) İsfahan/Kaşan İmam Kazım (a.s) Ağa Ali Abbas İsfahan/Aran ve Beyd-i Gül İmam Sadık (a.s) Hilal b. Ali Tahran/Kuhha-yıken İmam Müçteba (a.s) İmamzade Davud Tahran/Tecriş İmam Seccad (a.s) İmamzade Salih Horasan İmam Seccad (a.s) Muhammed b. Zeyd (İmam zade Mahruk) Rezevi/Nişabur Güney Horasan/Tebes İmam Kazım (a.s) Hüseyin b. Musa Huzistan / Şuşter

İmam Seccad (a.s) 

İmamzade Abdullah Huzistan/Dezful İmam Kazım (a.s) İmamzade Muhammed b. Musa Huzistan/Şuşter İmam Seccad (a.s) Muhammed b. Zeyd b. Ali Çeharmehal ve Bahtiyari/Şeyh Şeban İmam Kazım (a.s) Seyit Bahauddin Muhammed Loristan/Eliguderz İmam Hasan Müçteba (a.s) Hasan b. Hüseyin b. İshak Fars/Şiraz İmam Kazım (a.s) Ali b. Hamza Fars/Fesa Hz. Ali (a.s) Hz. Abbas (a.s) İmamzade İsmail Fars/Feraşbend İmam Kazım (a.s) Muhammed b. Hasan (Ağa Meşhid) Yezd İmam Sadık (a.s) Cafer b. Ali (İmamzade Cafer) Simnan İmam Kazım (a.s) İmamzade Yahya Simnan İmam Sadık (a.s) Ali b. Cafer Kirmanşah/Rustay İmam Kazım (a.s) Ubeydullah b. Musa (KuseHecic) Gilan/Astane-i Eşrefiye İmam Müçteba (a.s) Celaluddin Eşref Gilan/Reşt

Hz.Ali (a.s)   

Muhammed b. Hanefiye İmamzade Haşim Mazenderan/Amul İmam Müçteba (a.s) İmamzade Haşim Hürmüzgan/Rudan İmam Kazım (a.s) Seyit Sultan Muhammed (Pir-i Cugan) Hemedan İmam Hadi (a.s) Şahzade Hüseyin Hemedan İmam Hasan Müçteba (a.s) İmamzade Muhsin (İmamzadeKuh) Hemedan İmam Kazım (a.s) İmamzade Abdullah