Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Recep Ayı Olayları ve Etkinlikleri

WikiShia sitesinden
(Recep Ayı Olayları ve Etkinlikler sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Cemaziyelahir Recep Şaban
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Recep ayı, Kameri ayların yedincisidir. Cahiliyet döneminde Recep ayı kutsal bir aydı: bu ayda tanrıları için kurban keserler ve savaşlar haram sayılırdı. İslam’ın doğuşu ile bu ameller tedrici olarak ortadan kalkmıştır. Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) nakledilen şu hadiste: “Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Recep ayı, iki mübarek ayla aynı ayarda karar kılınmıştır. Ayrıca Efendimizden nakledildiğine göre, her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.

Birinci Gün

 • Ayetullah Ağa Hüseyin Hansari’nin vefatı (H. 1099)

İkinci Gün

Üçüncü Gün

 • İmam Hadi’nin (a.s) şehadet günü (H. 254) (Bir görüşe göre)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed İzzettin Hüseyni Zencani (H. 1434)

Dördüncü Gün

 • Ayetullah Seyyid Muhsin Emin Amuli’nin vefatı (H. 1374)
 • Ayetullah Molla Ali Aliyari’nin vefatı (H. 1327)

Beşinci Gün

 • Şii edip ve şair İbn Sikkit’nin Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından şehit edilmesi (h. 244)

Altıncı Gün

Yedinci Gün

 • Ayetullah Nurettin Iraki’nin vefatı (H. 1341)

Sekizinci Gün

Dokuzuncu Gün

Onuncu Gün

Onbirinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz seksensekizinci günü

Onikinci Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) Kufe’ye girişi (H. 36)

Onüçüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) doğum günü (Bi’setten 10 yıl önce)

Ondördüncü Gün

Onbeşinci Gün

 • Kıble’nin değiştirilmesi (H. 2)

Onaltıncı Gün

Onyedinci Gün

Onsekizinci Gün

 • Yezid’in hilafetindeki birinci günü (H. 60)

Ondokuzuncu Gün

Yirminci Gün

Yirmibirinci Gün

Yirmi İkinci Gün

Yirmi Üçüncü Gün

 • İmam Hasan’ın (a.s) Medain’de saldırıya uğraması (H. 41)

Yirmi Dördüncü Gün

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) tarafından Hayber kalesinin fethi (H. 7)
 • Caferi Tayyar’ın (a.s) Habeşe’den dönüşü (5. Bi’set)

Yirmi Beşinci Gün

 • Ayetullah Şeyh Mehdi Şahabadi’nin şehadeti (H. 1404)

Yirmi Altıncı Gün

Yirmi Yedinci Gün

Yirmi Sekizinci Gün

 • İslam dininde kılınan ilk namaz (H. 1)
 • (Urvetu’l Vuska kitabının yazarı) Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Yezdi’nin vefatı (H. 1337)

Yirmi Dokuzuncu Gün

 • Ebu Abdullah Muhammed b. İdris Şafii’nin vefatı (H. 204)

Otuzuncu Gün

Hicri kameri takvimin iki yüz yedinci günü

Şaban Ayının Birinci Gecesinin Ameli

 • İkişer rekat halinde on iki rekat namaz kılmak ve her rekatında da bir Fatiha ve on bir defa ihlas suresi okumak.

Kaynakça

 • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
 • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
 • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
 • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
 • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
 • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
 • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387