Rebiülevvel Ayı Olayları ve Etkinlikleri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Safer Rebiülevvel Rebiülahir
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Rebiülevvel veya Rebiyülevvel (Arapça: ربیعُ الأوّل) hicri kameri ayların üçüncüsüdür. Rebi, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Birinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) toprağa verilişi (h. 11)

2- Leyletü’l Mebit

3- Hz. Peygamberin (s.a.a) hicreti

4- Hz. Fatıma’nın (s.a) evine saldırı düzenlenmesi (h. 11)

5- Tevvabin kıyamı (h. 65)

6- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) zehirlenmesi (h. 260)

7- İbn Münir’in vefatı (h. 683)

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Şefti’nin vefatı (h. 1260)

2- İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ile sulh antlaşması (h. 41)

Üçüncü Gün

1- Kabe’nin Yezit tarafından tahrip edilmesi (h. 64)

2- Ayetullah Ağa Muhammed Kebir’in vefatı (h. 1369)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Yusuf Bahrani’nin vefatı (h. 1186)

Beşinci Gün

1- Hz. Sakine’nin (s.a) vefatı (h. 117)

Altıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Müçteba Hüseyni Mir Sadıki’nin vefatı (h. 1432)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Rıza A’li Yasin’in veladeti (h. 1297)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) şehadeti (h. 260)

Dokuzuncu Gün

1- İmam Mehdi’nin (a.f) imametinin başlangıcı (h. 260)

2- Ömer İbn Hattab’ın ölümü (h. 23)

3- Ömer İbn Sa’d’ın ölümü (h. 66)

4- Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin doğum günü (h. 1349)

5- Ayetullah Seyyid Mahmut Dehsorhi’nin vefatı (h. 1432)

Onuncü Gün

1- Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Hatice (s.a) ile izdivaçları

2- Medine’nin zalim hakimi Davut b. Ali’nin ölümü (h. 133)

3- Malik b. Enes’in ölümü (h. 179)

4- İbn Kavlaveyh’in vefatı (h. 368)

5- Hz. Lut’un (a.s) vefatı

6- Ayetullah Seyyid Muhammed Sadık lavasani’nin vefatı (h. 1411)

7- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (h. 1009)

Onbirinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Hasan Sadr’ın vefatı (h. 1354)

2- Ayetullah Ağa Bozorg Tahrani’nin doğum günü (h. 1293)

Onikinci Gün

1- Namazın farz olduğu gün (h. 1)

2- Hz. Peygamberin (s.a.a) Medine’ye girişi (h. 1)

3- Mu’tesim Abbasi’nin ölümü (h. 277)

4- Ahmet b. Hambel’in ölümü (h. 241)

5- Ayetullah Molla Fethullah Şeriat İsfahani’in doğum günü (h. 1266)

Onüçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Rıza Bahauddini’nin vefatı (h. 1418)

Ondördüncü Gün

1- Yezid b. Muaviye’nin ölümü (h. 64)

2- Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Kumi’nin vefatı (h. 1366)

3- Ayetullah Muhammed Kuhistani’nin vefatı (h. 1392)

Onbeşinci Gün

1- Kuba mescidinin Allah Resulü (s.a.a) ve ashabı tarafından inşası (h. 1)

2- Dumetu’l Cendel savaşı (h. 5)

3- Ayetullah Seyyid Ruhullah Hatemi’nin vefatı (h. 1409)

Onaltıncı Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) esir ailesinin Şam’a ulaşması (h. 61)

2- Ayetullah Molla Abdullah Tuni’nin vefatı (h. 1071)

3- Ünlü Şii tarihçi Mes’udi’nin vefatı (h. 346)

4- Ayetullah Seyyid Ruhullah Hatemi’nin vefatı (h. 1409)

Onyedinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) kutlu doğumu

2- İmam Cafer Sadık’ın (a.s) kutlu doğumu (h. 83)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (h. 1009)

4- Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyni Kaşani’nin doğum günü (h. 1350)

Onsekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (h. 1009)

2- Emir Kebir’in Nasıruddin Şah tarafından şehit edilmesi (h. 1268)

Ondokuzuncu Gün

1- Ayetullah Mirza Hasan Aliyari’nin vefatı (h. 1358)

2- Ayetullah Seyyid Sadrettin Sadr’ın vefatı (h. 1373)

Yirminci Gün

1- Hz. Davut (a.s) tarafından Calut’un öldürülmesi

Yirmibirinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Muhammed İbrahim A’rafi’nin vefatı 8h. 1413)

Yirmiikinci Gün

1- Beni Nadir savaşı 8h. 3)

2- Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Hurremabadi’nin doğum günü (h. 1357)

Yirmiüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Masume’nin (s.a) Kum’a girişi (h. 201)

2- Ayetullah Mirza Cevad Ağa Tahrani’nin vefatı (h. 1410)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Ali Al-i İshak’ın vefatı (h. 1422)

Yirmibeşinci Gün

1- Seyyid Murtaza’nın vefatı (h. 428)

2- Ayetullah Mehdi Hairi Zeydi'nin vefatı (h. 1420)

Yirmialtıncı Gün

1- İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ile sulhu (h. 41)

2- Ayetullah Ebu’l Mekarim Zencani’nin vefatı (h. 1330)

3- Muhammed Bakır Ülfet İsfahani’nin vefatı (h. 1384)

Yirmiyedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhsin Tabatabai Hekim’in vefatı 8h. 1390)

Yirmisekizinci Gün

1- İranlıların Osman b. Affan hükümeti zamanında Müslümanlara yenilmesi ve İran’da Sasaniler döneminin sona ermesi (h. 31)

2- Şah Abbas Safevi’nin Bağdat’ı tasarrufu ve Osmanlı devletinin yenilmesi (h. 1033)

Yirmidokuzuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Firuzabadi’nin vefatı (h. 1345)

2- Ayetullah Ali Safai Hairi’nin vefatı (h. 1420)

Otuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed Hideci Zencani’nin vefatı (h. 1339–1349)

2- Ayetullah Seyyid Hasan Fakih İmami’nin vefatı (h. 1432)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387