Hicri Kameri 37. Yıl

WikiShia sitesinden
(Otuz yedinci yıl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Hicri Kameri 37. Yıl, Hicri Kameri takvimin otuz yedinci senesidir. Sıffin savaşının meydana gelmesi ve Ammar b. Yasir’in bu savaşta şehit edilmesi bu yılın en önemli hadiselerindendir.

Bu yılın ilk günü olan 1 Muharrem, hicri şemsi 36. yılın Tir ayının 1'i Pazartesi günü ve 22 Haziran 657 miladi yılı ile müsadiftir. Yılın son günü olan 30 Zilhicce ise, hicri şemsi 37. yılın Hordad ayının 21'i Cuma günü ve miladi 11 Haziran 658 tarihiyle müsadiftir.[1]

Hicri Kameri 37. Yılın Hadiseleri

Vefatlar

Kaynakça

 1. Hicri Takvimi Çevirme Sitesi.
 2. Belazuri, c. 2, s. 305.
 3. İbn-i Muzahim, s. 504.
 4. Belazuri, c. 2, s. 364.
 5. İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 3, s. 262; İbn-i Abdulbirr, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, c. 3, s. 231.
 6. İbn-i Sa’d, c. 3, s. 32 ve 263; Tusi, s. 52 – 53; İbn-i Asakir, c. 16, s. 370.
 7. İbn-i Esir, el-Kamil, c. 3, s. 287; Emin, A’yanu’ş-Şia, c. 7, s. 389.
 8. İbn-i Esir, el-Kamil, c. 3, s. 287; Emin, A’yanu’ş-Şia, c. 7, s. 389.

Bibliyografi

 • İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kübra, c. 3, Beyrut, Daru Sadır.
 • İbn-i Abdulbirr, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, tahkik ve talik: Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdulmovcud, Beyrut, Daru’l Kutubu’l İlmiyye, 1415 / 1995.
 • İbn-i Muzahim, Vak’atu Sıffin, İntişarat-ı Basiret, Kum.
 • Belazuri, Ensabu’l Eşraf, tahkik: Muhammed Bakır Mahmudi, Müessese-i A’lemi, Beyrut.
 • Tusi, Muhammed b. Hasan, Ricalu’t-Tusi, tahkik: Cevad Kayyumi İsfahani, Kum, 1415.