Leyla (İmam Hüseyin’in Eşi)

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Leyla bint Ebu Murre
İsmi Leyla bint Ebu Murre
Doğum Tarihi -
Ölüm Tarihi -
Baba Adı Ebu Murre bin Umre bin Mesud bin Muattib
Anne Adı Meymune bint Ebu Süfyan
Eşi Hz. Hüseyin (a.s)
Çocukları Hz. Ali Ekber (a.s)

Leyla bint Ebu Murre bin Urve bin Mesud es-Sakefi (Arapça: لَیلیٰ بنت أبی مُرَّة بن عُروَة بن مسعود الثَقَفی), İmam Hüseyin’in eşi ve Hz. Ali Ekber’in annesidir. Hz. Leyla, baba tarafından Sakif kabilesine, anne tarafından ise Beni Ümeyye kabilesine ulaşmaktadır. Bazıları şan ve makam açısından onun kendi zamanının en ünlü hanımefendisi olduğunu söylemişlerdir.[1] Leyla ismi, Şia kültüründe ünlüdür. Bu ünü, onun Hz. Ali Ekber’in (a.s) annesi olmasından kaynaklanmaktadır. Kerbela’da olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

İsmi

İsmi bir çok kaynakta Leyla olarak geçmiştir, ancak İbn Sa’d, Tabakat-ı Kubra kitabında isminin Âmine olduğunu zikretmiştir.[2] Bazı çağdaş yazarlar isminin Ümmü Leyla olduğunu yazmıştır.[3] Bundan dolayı bazen matem törenlerinde Ümmü Leyla diye anılmaktadır.

Nesebi

Leyla’nın babası, Sakif kabilesinden Ebu Murre bin Umre bin Mesud bin Muattib’dir.[4] Ebu Murre, Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) döneminde dünyaya geldi. Ebu Murre ve babası Urve bin Mesud’un her ikisi de Hz. Resulullah’ın ashabındandır. Ebu Murre kardeşi ile Hz. Resulullah’ın hizmetine gelerek Müslüman olmuştur.[5] Urve bin Mesud, İslam’daki dört seyyidden biri ve Arap büyüklerindendir. Onun “Sahib-i Yasin”in benzeri ve Hz. İsa’ya (a.s) en çok benzeyen kişi olduğu söylenmiştir.[6] Leyla’nın annesi ise Ümeyye oğullarından[7] Ebu Süfyan’ın Ümmü Şeybe diye bilinen kızı Meymune’dir.[8]

Evlilik ve Çocukları

İmam Hüseyin (a.s), Leyla ile evlenmiş ve bu evlilikten Hz. Ali Ekber (a.s) dünyaya gelmiştir.[9] Kendisinin bilinme nedeni daha çok isminin mersiyelerde ve Hz. Ali Ekber’le (a.s) ilgili ağıtlarda anılmaktadır.

Kerbela’da Hazır Bulunması

İlk ve eski kaynaklarda Hz. Leyla’nın Kerbela vakıasında bulunduğuna dair bir ifade yoktur, ancak bazı muteahhir kaynaklarda Kerbela’da bulunduğuna dair işaretler vardır. Tıpkı bu kaynaklara göre Leyla, oğlu Hz. Ali Ekber (a.s) şehit olduğu sırada çadırda oğlu için dua ettiği ve oğlunun bedeni Yezit taraftarlarınca parça tike edildiği sırada oğlunun bu durumunu kendi gözleri ile gördüğü belirtilmiştir.[10]

Başka Bir Leyla

Hz. Ali’nin de (a.s) Kerbela’da şehit olan oğlu Ebu Bekir bin Ali’nin (a.s) annesi olan Leyla bint Mesut adlı bir eşi vardı.[11] Bu Leyla, bazen Hz. Ali Ekber’in (a.s) annesi olan Leyla ile karıştırılmaktadır.[12]

Kaynakça

 1. Mehallati, c. 5, s. 295.
 2. Et-Tabakatu’l-Kubra, hamse 1, s. 470.
 3. Mehallati, c. 5, s. 295.
 4. El-İstiyab, c. 3, s. 1066.
 5. El-İsabet, İbn Hacer el-Askalani, c. 7, s. 306.
 6. El-İstiyab, c. 3, s. 1067.
 7. İbsaru’l-Ayn, es-Semavi, s. 49.
 8. Makatilu’t-Talibin, s. 86.
 9. İmtau’l-isma, el-Mukruzi, c. 6, s. 269.
 10. İbsaru’l-Ayn, es-Semavi, s. 224.
 11. El-İhtisas, el-Mufid, s. 82.
 12. Es-Siyretu’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa, Ebu Hatem et-Temimi, c. 2, s. 559.

Bibliyografi

 • İbn Esir, Ali bin Muhammed (ö. 630), Usdu’l-Gabe fi Marifeti’s-Sahabe, Beyrut, Daru’l-Fikr, 1409.
 • İbn Abdulberr, Yusuf bin Abdullah (ö. 463), el-İstiyab fi Marifeti’l-Ashab, tahkik Ali Muhammed el-Becavi, Beyrut, Daru’l-Ciyl, birinci baskı, 1412.
 • Ebu Hatem Temimi, es-Siyretu’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa el-kutubu’s-Sekafiyye, Beyrut, üçüncü baskı, k. 1417.
 • İsfhani, Ebu’l-Ferec Ali bin Hüseyin (ö. 356), Mekatiu’t-Talibin, tahkik Seyyid Ahmed Sagar, Beyrut, Daru’l-Marifet.
 • Semavi, Muhammed bin Tahir, İbsaru’l-Ayn fi Ensari’l-Hüseyin aleyhi selam, Şehit Mehellati Üniversitesi, Kum, birinci baskı, k. 1419.
 • Şeyh Müfid, el-İhtisas, Kongre Şeyh Müfid, birinci baskı, k. 1413.
 • Mehellati, Zebihullah, Reyahinu’ş-Şeriat, Daru’l-Kutub İslamiye, Tahran.
 • Mukrizi, Takiyuddin, İmtau’l-İsma bima li-Nebi mine’l-Ehval ve Emval ve’l-Hifdet ve’l-Meta, Daru’l-Kutubu’l-İlmiye, Beyrut, birinci baskı, k. 1420.