Öncelik: b, kalite: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Hilyetu'l Muttakin (kitap)

WikiShia sitesinden
(Hilyetu'l Muttakin (Kitap) sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Hilyetu’l Muttakin

Hilyetu'l Muttakin.jpg


Yazar Allame Meclisi (1037 - 1110)
Yayınevi Lokman
Basım Yeri Kum, İran
Basım Tarihi 1369 h.ş
Dili Farsça
Cilt Sayısı 1 cilt

Hilyetu’l Muttakin (muttakilerin ziyneti) (Arapça: حِلْیَة المُتَّقین); farsça dilinde olan ve İslam ahlakı ve adabı gibi ahlaki konuları içeren bu kitap, Alleme Meclisi'nin (1037 - 1110 veya 1111) en meşhur eserlerinden biridir.

Müellif Hakkında

"Allame Meclisi" veya "İkinci Meclisi" diye meşhur olan Muhammed Bakır b. Muhammed Taki b. El-Maksud Ali el-Meclisi, tanınmış fakihlerden ve ünlü muhaddislerdendir. Biharu’l Envar ve Miratu’l Ukul kitaplarının sahibidir.

Kitabın Yazılma Amacı

Allame Meclisi, Hilyetu’l Muttakin (takva sahiplerinin ziyneti) kitabının önsözünde, müminlerden bir grubun kendisinden, Ehlibeyt'in (a.s) hadislerinden alıntılanan İslam adap ve ahlakı üzerine farsça bir kitap yazmasını istemelerinden dolayı, bu kitabı yazdığını belirtmiştir.[1]

Telif Tarihi

Ağa Bozorg-u Tahrani şöyle yazmaktadır: El yazımı bir nüshaya binaen, Muhammed Bakır Meclisi’nin eseri olan Hilyetu’l Muttakin kitabının yazımı 26 Zilhicce 1081 tarihinde son bulmuştur.[2]

Kitabın İçeriği

"Hilyetu’l Muttakin" kitabı, her babında on iki faslın bulunduğu on dört babdan (bölümden) oluşmaktadır. Kitabın sonunda bazı çeşitli konuların adabına da değinilmiştir. Ferdi ve toplumsal ahlak üzerine olan bu bablarda, bazen fıkhi hükümlere, dua ve amellere de yer verilmiştir.

Kitabın Babları (Bölümleri)

 1. Birinci Bölüm: Elbise ve ayakkabı giymenin adabı.
 2. İkinci Bölüm: Kadın ve erkeklerde takı takma, aynaya bakma ve sürme çekme gibi konuların adabı
 3. Üçüncü Bölüm: Yeme – İçme adabı.
 4. Dördüncü Bölüm: Evliliğin fazileti, çocukların terbiyesi ve kadınlara karşı davranış adabı.
 5. Beşinci Bölüm: Misvak kullanma, saç tarama, sakal kesme, tıraş olma ve tırnak kesme adabı.
 6. Altıncı Bölüm: Güzel koku sürme, çiçek koklama ve yağ sürme adabı.
 7. Yedinci Bölüm: Hamama gitme (banyo yapmak) ve bazı gusüllerin adabı.
 8. Sekizinci Bölüm: Uyuma (yatma) ve uyanma (kalkma) adabı
 9. Dokuzuncu Bölüm: Hacamat adabı; bazı hastalıkların tedavisi, bazı ilaçların özellikleri ve bunlarla ilgili dualar
 10. Onuncu Bölüm: İnsanlara karşı davranış adabı ve esnafın hakları
 11. On birinci Bölüm: Toplantıda selamlaşma, tokalaşma, görüşme ve sohbet etme gibi davranışların adabı.
 12. On ikinci Bölüm: Eve girme ve dışarı çıkma adabı.
 13. On üçüncü Bölüm: Yürüme, araca binme, pazara gitme, ticaret, ziraat ve besicilik adabı.
 14. On dördüncü Bölüm: Yolculuk adabı.
 15. Son Bölüm: Bazı çeşitli konuların adabı ve faydaları.[3]

Tercüme ve Telhisleri

Hilyetu’l Muttakin kitabının birçok tercüme ve telhisi bulunmaktadır. Onlardan bazıları şunlardır:

 1. Muhammed Bakır Fişareki’nin “Adabu’ş-Şeria” adı altında yaptığı telhis ve tanzim.[4]
 2. Şeyh Abbas Kummi’nin “Muhteseru’l Ebvab fi’s-Süneni ve’l Adab” adlı telhisi.[5]
 3. Arapça tercümesi: Ali Abdulhüseyin.[6]
 4. Arapça tercümesi: Halil Rezak Amuli. İkinci baskısı: 1373 / 1994.[7]
 5. Seyyid Makbul Ahmet Dehlevi tarafından "Tehzibu’l İslam" (Tehzibu’l Müminin) adıyla 1338 yılında Ordu diline tercüme edildi.[8]

Neşri

Hilyetu’l Muttakin kitabı, ilk olarak 1248 yılında Zeynu’l Abidin Tebrizi basım evi tarafından Tahran’da basıldı ve ondan sonra da birçok kez yayımlandı.[9]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Hilyetu’l Muttakin, c. 1, s. 2.
 2. Ez-Zeria, c. 7, s. 83.
 3. Kitabın fihristi.
 4. Ez-Zeria, c. 1, s. 21.
 5. Ez-Zeria, c. 20, s. 176.
 6. Ez-Zeria, c. 12, s. 238.
 7. Turasuna, yıl 14, sayı 1 ve 2, s. 457 - 458.
 8. Ez-Zeria, c. 4, s. 508.
 9. Yayınlanmış farsça kitapların fihristi, c. 2, sütun: 1815 - 1816.

Bibliyografi

 • Tahrani, Ağa Bozorg, ez-Zeria, Beyrut, Daru’l Adva, 1403.
 • Muşar, Han Baba, Tahran, 1354.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Hilyetu’l Muttakin.

Dış Bağlantılar