Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Ebu’r Reyhaneteyn

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Evlat, reyhandır; benim iki reyhanım da Hasan ve Hüseyin'dir.”

Uyun-u Ahbari er-Rıza.

Enes b. Mâlik diyor ki: “Allah'ın Resûlü’nün (s.a.a) huzuruna ne zaman çıkarılsam (yahut çıksam), Hasan ile Hüseyin’in onun karnı üzerinde yuvarlanıp durduklarını görürdüm. Onlar hakkında “Bu ümmet içindeki iki reyhanım!” buyururdu.”

Hesais, Nesai, 140. Hadis.

Ebu’r Reyhaneteyn (Arapça: اَبو الرّیْحانَتَیْن), iki reyhanın babası anlamına gelen bu kelime, Müminlerin Emiri Hz. İmam Ali’nin (a.s) künyelerinden biridir.[1]

Hz. Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.a), Hz. İmam Hasan (a.s) ve Hz. İmam Hüseyin (a.s) için ‘bunlar benim reyhanlarımdır’ [2] dediğinden dolayı Hz. İmam Ali’ye de iki reyhanın babası anlamına gelen Ebu’r Reyhaneteyn künyesi verildi.[3]

Kaynakça

  1. İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda, s. 154; Menakib, c. 1, s. 154.
  2. Saduk, Emali, Meclis, 73; Müfid, el-İrşad, c. 2, s. 28.
  3. El-Erbili, Keşfu’l-Gumme, c. 1, s. 68.

Bibliyografi

  • Tabersi, Fazıl bin Hasan, İ’lamu’l-Vera bi-İ’lami’l-Huda (eski baskı), İslamiye, Tahran, üçüncü baskı, k. 1390.
  • İbn Şehri Aşub Mazenderani, Muhammed bin Ali, Menakib Al-i Ebi Talib aleyhi selam, Allame, Kum, birinci baskı, k. 1379.