Cemaziyelahir Ayı Olayları ve Etkinlikler

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Hicri Takvim

Cemaziyülahir veya Cemaziyessani (Arapça: جُمادی‌الآخر), hicrî kameri ayların altıncısıdır.

Birinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Fazıl Lenkerani’nin vefatı (h. 1428)

İkinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz ellinci günü

Üçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

2- Ayetullah Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

3- Ayetullah Murtaza Mutahhari’nin şehadeti (h. 1399)

Dördüncü Gün

1- Harun Reşid’in ölümü (h. 193)

Beşinci Gün

1- Mevlana Celalettin Rumi’nin vefatı (h. 672)

Altıncı Gün

Hicri kameri takvimin yüz elli dördüncü günü

Yedinci Gün

1- Ayetullah Ebu Abdullah Zencani’nin vefatı (h. 1360)

Sekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Şerafettin Amuli’nin vefatı (h. 1377)

2- Ayetullah Mirza Muhammed Garevi Tebrizi’nin vefatı (h. 1398)

3- Ayetullah Şeyh Gulamrıza Rıdvani’nin vefatı (h. 1434)

Dokuzuncu Gün

Hicri kameri takvimin yüz elli yedinci günü

Onuncu Gün

1- Ayetullah Mehdi İmami Emiri’nin vefatı (h. 1378)

2- Ayetullah Seyyid Ahmet Fakih İmami’nin vefatı (h. 1414)

Onbirinci Gün

1- Ayetullah Ebu’l Kasım Kumi’nin vefatı (h. 1353)

2- Ayetullah Ali Ahmedi Miyaneci’nin vefatı (h. 1421)

Onikinci Gün

1- Hayber savaşına doğru hareket (h. 7)

Onüçüncü Gün

1- Hz. Ümmü’l Benin’in (s.a) vefatı (h. 64)

2- (Şeraiu’l İslam kitabının yazarı) Cafer b. Hasan Muhakkik Hilli’nin vefatı (h. 676)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Kazvini’nin vefatı (h. 1415)

4- Ayetullah Seyyid Muhammed Mücahit’in vefatı (h. 1242)

Ondördüncü Gün

1- Ayetullah Mirza Habibullah Reşti’nin vefatı (h. 1312)

2- Molla Ahmet Neraki’nin doğum günü (h. 1245)

3- Ayetullah Mirza Ahmet Aştiyani’nin vefatı (h. 1395)

Onbeşinci Gün

1- Fahru’l Muhakkikin Muhammed b. Hasan Hilli’nin vefatı (h. 771)

Onaltıncı Gün

1- Seyyid Hasan Şirazi’nin şehadeti (h. 1400)

Onyedinci Gün

Hicri kameri takvimin yüz altmışbeşinci günü

Onsekizinci Gün

1- Gazi Nurullah Şuşteri’nin şehadeti (h. 1019)

2- Şeyh Murtaza Ensari’nin vefatı (h. 1281)

3- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) ebeveynleri Abdullah b. Abdülmuttalip ve Amine’nin izdivaçları

4- Ayetullah Seyyid Hüseyin Hadimi’nin vefatı (h. 1405)

Ondokuzuncu Gün

1- Allah Resulünün (s.a.a) anne ve babasının evliliği; Abdullah b. Abdulmuttalib’in Amine ile evliliği.

2- Fethalişah’ın vefatı (h. 1250)

3- Seyyid Nasır Hindi’nin veladeti (h. 1284)

4- Abdullah Mazenderani’nin vefatı (h. 1330)

5- Seyyid Hasan Bocnurdi’nin vefatı (h. 1395)

Yirminci Gün

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) doğum günü (5 Bi’set)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Cevad Zihni’nin vefatı (h. 1423)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Mircihani’nin vefatı (h. 1413)

Yirmibirinci Gün

1- Ümmü Gülsüm bint Ali b. Ebu Talib’in (a.s) vefatı (h. 50)

Yirmiikinci Gün

1- Ebu Bekir’in ölümü (h. 13)

Yirmiüçüncü Gün

1- (Şerai kitabının yazarı) Muhakkik Hilli’nin vefatı (h. 676)

Yirmidördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Murtaza Hairi’nin vefatı (h. 1406)

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpeygani’nin vefatı (h. 1414)

3- Ayetullah Muhammed Ali Eraki’nin doğum günü (h. 1312)

4- Ayetullah Muhammed Taki Behlül’ün vefatı (h. 1426)

Yirmibeşinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Eraki’nin vefatı (h. 1415)

2- Hüccetülislam ve’l Müslim’in Şeyh Murtaza Ensari Kumi’nin vefatı (h. 1391)

Yirmialtıncı Gün

1- İmam Hadi’nin (a.s) şehadeti (h. 254)

2- Ayetullah Seyyid Abbas Mehri’nin vefatı (h. 1408)

Yirmiyedinci Gün

1- Ali b. Muhammed el-Bakır’ın (a.s) şehadeti (h. 116)

2- Ayetullah Mirza Hüseyin Nuri’nin vefatı (h. 1320)

Yirmisekizinci Gün

1- Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) Halime’ye verilmesi

Yirmidokuzuncu Gün

1- Hz. Seyyid Muhammed b. Hadi’nin (a.s) vefatı (h. 252)

Otuzuncu Gün

1- İbrahim b. Malik Eşter’in şehadeti (h. 71)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352
  • Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi
  • Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi
  • Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385
  • Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369
  • Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416
  • Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387

Şablon:Hicri takvime

Hicri Aylar
الأشهر الهجرية
Muharrem Safer Rebiülevvel Rebiülahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce
محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

Gezinti menüsü