Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz WikiShia

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

1.062 Türkçe Makale

Haftanın seçkin maddesi

Ebu Talib'in Kabri.jpg
Ebu Talip, (Arapça: ابو طالب) olarak bilinen Abdümenâf b. Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşî el-Hâşimî Mekke büyüklerinden olup Beni Haşim kolundandır. Alî b. Ebî Tâlib’in (a.s) babası ve İslam Peygamberi Muhammed ibn Abdullah’ın (s.a.a) amcasıdır. Ebû Tâlib divanında, onun Müslüman olduğunu ve İslâm Peygamberine (s.a.a) olan imanını gösteren birçok beyitler bulunmaktadır. Bu şiirlerin mecmuasının (şiirlerden oluşan derleme kitaplar) mana bakımından anlattığı mütevâtir bilinmekte; zira herkes Ebû Tâlib’in Peygamberin (s.a.a)nübüvvetini doğruladığı, onayladığı noktasında ortak görüşe sahiptirler.

Ebû Tâlib “Sekayetu’l Hac (hacılara su ulaştırma)” görevini üstlenmişti. O, babası Abdülmuttalib’in vefatından sonra kardeşinin oğlu Muhammed’i (s.a.a) kendi vekâleti altına aldı ve Peygamberlik risâletinde onu sonuna kadar destekledi. Peygamber Efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmektedir: Ebû Tâlib yaşadığı müddetçe Kureyşliler benden korkuyorlardı. Şeyh Müfid’in rivayetine göre Ebû Tâlib vefat edeceği zaman Cebrail (a.s) Peygamber efendimize (s.a.a) nazil olarak şöyle buyurdu: Mekke şehrinden çık; zira artık bu şehirde bir yardımcın kalmadı. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

Bi'set

Meb’es (Arapça: مَبعَث), Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) insanların hidayeti için Allah tarafından gönderilmesini zaman ve mekân olarak anlatan bir terimdir. “Meb’es” sözcüğünde “bi’set” manasına gelen masdar anlamı da yatmaktadır. Bi’set kelimesi İslam litaretüründe daha çok Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) için kullanılmaktadır. Efendimiz (s.a.a) 40 yaşında Nur dağında (Mekke şehri yakınlarında) Hira mağarasında peygamberliğe seçilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur. Bu olay İmamiye Şialarının meşhur görüşüne göre Hicretten 13 yıl önce Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

Hz. Fahri Kâinat Efendimizin (s.a.a) bi’setinden önce o bölgenin insanları daha çok putperest idi. Ancak buna rağmen aya tapanlar, güneşe tapanlar, yıldıza tapanlar ve tahrif olmuş semavi dinlere mensup olanlarda Hicaz’ın farklı yerlerinde yaşamaktaydılar. Ama Peygamber Efendimizin (s.a.a) bi’seti ve İslam’ın zuhuru ile bu din putperestlik dinini ortadan kaldırmış ve Hicaz’a hâkim olmuştur.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Recep Ayı Duası.jpg

"Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!

Ey celal ve kerem sahibi, ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı -cehennem- ateşine haram (yasak) kıl."

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün
Bugün Yapılması Gereken İbadet ve Ameller:

"لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم"

Sonra 4 kere şu zikir söylenir: "الله ربی لا اشرک به شیئا"

Hafta Nisan Rajab Ordibehesht
Cumartesi 22 25 2
Pazar 23 26 3
Pazartesi 24 27 4
Salı 25 28 5
Çarşamba 26 29 6
Perşembe 27 30 7
Cuma 28 1 8

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Alfabetik Makale İndeksi
 
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·