Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz WikiShia

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

1.049 Türkçe Makale

Haftanın seçkin maddesi

Kabir azabı.jpeg
Kabir azabı, (Arapça: عذاب القبر) insan öldükten hemen sonra berzah âleminde karşılaşacağı azap ve zorluklar için kullanılan bir tabirdir. Kabir sıkması ve azabının nitelik ve keyfiyeti bizim için çok da açık değildir. Bazıları azabın defnedilen cesedin kendisine, bazıları berzah-i ruh ve bedenine yapılacağı görüşündedir. Kabir azabının birkaç çeşidi vardır, onlardan birisi de kabir sıkmasıdır. Kur’an ayetleri ve Ehlibeytten nakledilen hadisler bu hakikatlerin bir bölümünü açıklamıştır. İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadise göre az bir grup dışında herkes kabir azabına uğrayacaktır.

Kabir sıkmasının nitelik ve keyfiyeti genel olarak bize kapalıdır ve ölümden sonraki semavi yaşantının mahiyetinin idrak edilmesi, doğduğu ilk günden öldüğü güne kadar maddi dünyaya kendisini kaptıranlar için zordur. Ayet ve hadislerde açıklanan özellikler de insanların dünyevi anlayış ve idraklerine göre şekillenmiştir. Dolayısıyla bunun niteliğinin açıklanması doğuştan kör ve âma birisine renklerin anlatılması gibi zordur. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

Berzah alemi.jpg

Berzah âlemi (Arapça: البرزخ), adına “misal âlemi” veya “kabir âlemi” de denilen dünya ile ahiret arasındaki bir âlemdir. Bu âlem hem müminler ve hem de mümin olmayanlar için kurulacaktır. Mümin olanlar için cennet, kâfir olanlar için cehennem gibi olacaktır.

Berzah, sözlükte iki şey arasında engel, perde ve fasıla anlamındadır, terim olarak ise dünyevi yaşantının sonu (ölüm) ile uhrevi yaşantının başlayacağı gün arasındaki fasıla dilimidir.

Bazı rivayetlerde berzah kelimesi, dünya ve ahiret arasındaki vasıta olarak kullanılmıştır. Örnek olarak İmam Cafer Sadık (aleyhi selam) tüm (hakiki) Şiilerin ahirette cennete gideceklerini açıkladıktan sonra şöyle buyurmaktadır: “Allah’a andolsun ki sizler için berzahtan korkuyorum.” Daha sonra berzahı soran raviye şöyle buyurmuştur: “(Berzah) kıyamet gününe kadar olan kabirdir.” İmam Cafer Sadık’ın (a.s) ikinci cümlesinden kabir âleminden maksadın berzah âlemi olduğu ve gerçekte bu tür rivayetlerdeki kabirden maksat toprağın derinliklerindeki çukur değil, bilakis berzah âleminin bir başka ifadesidir.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Mescid-i Kuba.jpg

Kuba Mescidi, İslam tarihinde Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) eliyle inşa edilen ilk mescittir. Kur’an’da Tevbe suresinin 108. Ayetinde şöyle buyrulmuştur:

"Şüphesiz, ilk günden takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha layıktır. Orada, arınmayı seven kişiler vardır. Allah arınanları sever."

Medine’ye 6 km uzaklıktaki Kuba mescidi, Kuba köyünde bulunmaktadır. Günümüzde bu mescit ve Kuba köyü Medine şehrinden sayılmaktadır.

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

Hicri kameri takvimin yüz onüçüncü günü

Hafta Ocak Rabi' al-thani Bahman
Cumartesi 21 22 2
Pazar 22 23 3
Pazartesi 23 24 4
Salı 24 25 5
Çarşamba 25 26 6
Perşembe 26 27 7
Cuma 27 28 8

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Alfabetik Makale İndeksi
 
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·