Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Haftanın seçkin maddesi

Mah-ı Muharrem.jpg
Muherremu’l-Haram, veya Muharrem ayı (Arapça: مُحَرَّمُ الحَرام) Hicri kameri takviminin ilk ayıdır. Bu ayın Muharrem ayı olarak adlandırılma sebebi, bu ayda savaşın haram olmasından kaynaklandığı zikredilmiştir. Kerbela vakıası, İmam Hüseyin (a.s) ve yakınlarının şehit edilmesi bu ayda gerçekleşmiştir. Şialar her yıl Muharrem ayında hüzün ve matem merasimleri düzenler.

İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinden sonra, bu ay Şialar için aza ve mateme büründü ve o dönemlerden beri Masum İmamlar ve Şialar bu ayda matem ve aza merasimleri düzenlemeye özen gösterdiler. (Devamı...)


Kufelilerin İmam Hüseyin’e (a.s) Mektupları; Kufelilerin İmam Hüseyin’i (a.s) bu şehre davet ve ona biat etmek için yazdığı mektuplar. Bu mektuplar Muaviye’nin ölümünden ve İmam Hüseyin’in (a.s) Yezit’e biat etmeyi reddetmesinden kısa bir süre sonra, Hz. Hüseyin’in (a.s) Mekke’de ikamet ettiği bir zamanda yazılmıştır. Kufelilerin mektupları İmam Hüseyin’in (a.s) Kufe’ye doğru hareket etmesine sebep oldu; ama Ubeydullah b. Ziyad’ın Kufe’de başa gelmesi ve halkın onun eliyle bastırılması kufelilerin yazdıkları mektupların aksine, İmam Hüseyin’e (a.s) yarenlik yapmaktan el çekmelerine neden oldu. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

İnsan Suresi

Aşura vakıası (Arapça: واقعة عاشوراء‎); hicretin 61. yılı Muharrem ayının onuncu günü Kerbela topraklarında, İmam Hüseyin (a.s) ile Ömer b. Sa’d’ın komutasındaki Yezit b. Muaviye’nin ordusuyla karşı karşıya geldiği ve İmam Hüseyin’in (a.s) kendisi, yarenleri ve akrabalarının şehit olmasıyla sonuçlanan hadisedir. İmam Hüseyin’in (a.s) şehit olmasından sonra kafilesinden geriye kalan; kadın ve çocuklar esir alınarak, Kufe’ye ve oradan da Şam’a götürüldüler. Şii’ler her yıl Kerbela hadisesi münasebetiyle matem ve yas merasimi düzenlemektedirler.

Aşura vakıası Şiiler arasında Tevvabin ve Muhtar’ın kıyamı gibi sayısız kıyamların ilham kaynağı olmuştur ve birçok düşünür, İran halkının İslam İnkılabını gerçekleştirmeleri konusunda, Kerbela vakıasından etkilendiğine inanmaktadır. (Devamı...)


(İstatistikler Açısından) Aşura vakıası (Arapça: (واقعة عاشوراء (إحصائيات), İmam Hüseyin’in (a.s) hicretin 61. Yılında Muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da Yezit ordularıyla girdiği savaş hadisesidir. Kerbela topraklarında Ömer bin Saad komutasındaki Yezit bin Muaviye ordularının saldırısı İmam Hüseyin, ailesi ve yaranlarının şehadeti ile sonuçlanmıştır. İmam Hüseyin’in (a.s) geride kalan ailesi, kadınlar ve çocuklar esir alınarak Kufe ve oradan da Şam’a götürülmüştür. Bugünün Şialar nezdinde çok önemli bir yeri vardır. Şialar bugünün anısına her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde matem tutmakta ve İmam Hüseyin ve şehitlerin faziletlerini anmaktadırlar.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

İmam Hüseyin (a.s).jpg

"Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hakkına ilk zulmeden kimseden, ona bu konuda en son tâbi olan kimseye kadar hepsine lanet et. Allah'ım, Hüseyin'le savaşan ve onu öldürmek için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen topluluğa lanet et. Allah'ım, onların hepsini toplu olarak kendi lanetine mazhar eyle."

"Selam olsun sana ey Eba Abdillah ve O (pak) ruhlara ki senin eşiğinde (hareminde) yer aldılar. (Sana canlarını kurban etme ve aynı mekânda defnedilme şerefine nail oldular.) Allah'ın selamı benden, senin üzerine olsun ebediyen; yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Allah, bunu, benim sizi son ziyaretim kılmasın. Selam olsun Hüseyin'e ve Ali bin Hüseyin'e, Hüseyin'in evlatlarına ve ashabına."

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün
Hafta Eylül Muharrem Mehr
Cumartesi 23 2 1
Pazar 24 3 2
Pazartesi 25 4 3
Salı 26 5 4
Çarşamba 27 6 5
Perşembe 28 7 6
Cuma 29 8 7

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=96288" adresinden alındı.