Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Haftanın seçkin maddesi

Hz. Zeynep selamullahi aleyha.jpg
Hz. Zeynep, (Arapça: حضرت زینب), Hz. Muhammed Mustafa'nın ilk kız torunudur. İmam Ali ve Hz. Fatıma’nın kızıdır. Hicret'in beşinci veya altıncı yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. İsmini, Hz. Muhammed koymuş ve kucağına alıp öptükten sonra şöyle buyurmuştur: “Bütün ümmetime tavsiye ediyorum ki bu kızı koruyup saygı göstersinler, hakikaten bu kız Hatice Kübra gibidir.”

Hz. Zeynep (s.a) küçüklüğünden itibaren Hz. İmam Hüseyin’e şiddetli ilgi duymaktaydı. Bu şaşırtıcı aşırı sevgiyi gören Hz. Zehra (s.a) bir gün konuyu babası Hz. Resulullah’a (s.a.a) açar ve Peygamber efendimiz şöyle buyurur: “Ey gözlerimin nuru! Bu kız, Hüseyin ile birlikte Kerbela’ya gidecek ve abisinin dert ve musibetlerine ortak olacaktır.“
Kendisi İmam Hüseyin ile birlikte Kerbela’da yer almıştır. Kerbela savaşı sonrasında Muharrem’in onunda (Aşura günü) bir grup Ehlibeyt ile birlikte esir düşerek Kufe’ye oradan da Şam’a götürülmüştür.

(Devamı...)Şehidi Evvel

Şehidi Evvel diye meşhur olan Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed bin Mekki (734/1333-4 - 786/1384) - (Arapça:الشهيد الأول); hicri kameri sekizinci asırda yaşayan İmamiyye Şia’sının fakihlerindendir. Şehidi Evvel veya Şeyhi Şehid olarak da tanınmaktadır. Ehlisünnetin dört mezhebinin fıkhı alanında da üstün bilgiye sahip olan Şehidi Evvel, farklı İslam ülkelerine seyahatlerde bulunmuş ve icazetler almıştır. Fıkıh kitabı el-Lum’etu’d-Dimeşkiyye kitabının yazarıdır. Şehidi Evvel hicri 786/1384 yılında Şia muhalifleri tarafından şehit edilmiştir.

Şehidi Evvel, kadı Burhaneddin Maliki ve İbad bin Cemae Şafii’nin fetvasıyla, Şam kalesinde bir yıl zindanda tutulduktan sonra şehit edildi. Nakledildiğine göre Şehidi Evvel’i önce kılıçla şehit ettiler, daha sonra dar ağacına astılar, ardından taşladılar ve sonunda da naaşını yaktılar.

(Devamı...)

Seçilmiş Makale

Cemel Savaşı.jpg

Cemel (Nakisin) Savaşı (Arapça: حرب الجمل); Allah Resulünün (s.a.a) eşi Ayşe, Talha ve Zübeyr önderliğindeki grubun, zamanın halifesi İmam Ali’ye (a.s) karşı başlattıkları savaşın adıdır. Cemel savaşı hicri kameri 36. yılda Basra civarında meydana gelmiştir. Ayşe ve beraberindekiler üçüncü halife Osman’ın intikamını alma bahanesiyle bu savaşı başlatmışlardır.

Birinci halifenin kızı Ayşe’nin, kızıl saçlı ve “asker” adlı bir erkek deveye binerek bu savaşa katılmasından dolayı bu savaş, Cemel (erkek deve) savaşı olarak adlandırılmıştır. Müslümanların ilk iç savaşı sayılan Nakisin savaşı İmam Ali’nin (a.s) ordusunun mutlak zaferi, Talha ve Zübeyir’in öldürülmesi ve Ayşe’nin de saygın bir şekilde Medine’ye gönderilmesiyle son bulmuştur.
(Devamı...)Hz. Fatıma

Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء) Babası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir. Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin eşi ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'nin annesidir, Ehl-i Aba’dandır, On Dört Masum'dan birisidir.
Babası Hz. Resulü Kibriya Efendimizin eğitim ve terbiyesi altında yetişti. Mekke'de Müslümanların, müşrikler tarafından ekonomik ve sosyal abluka ile muhasaraya alındıkları çetin bir dönemde, annesi Hz. Hatice'yi kaybetti. Aynı yıl Hz. Peygamber'in (s.a.a) en önemli hamisi olan amcası Ebu Talib’in vefat ettiği Hüzün yılıdır. İşte böyle zor bir dönemde küçük yaşta olmasına rağmen, babası Hz. Peygamber'i (s.a.a) himaye etmiş ve çok yardımcı olmuştur. Bu sebeple Hz. Peygamber Hz. Fatıma’ya (a.s) “Ümmü Ebiha” (babasının annesi) lakabını takmıştır.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hz. Fatıma Zehra.jpg

Babası Hz. Muhammed Mustafa'nın ölümü, eşi Hz. Ali'nin haksızlığa uğraması, hakkının elinden alınması ve bunlardan daha önemlisi Hz. Resulullah’tan (s.a.a) kısa bir süre sonra Müslümanların sünnetlerinde yaşanan değişiklikler, Peygamber (s.a.a) kızının önce ruhunu ve ardından cismini oldukça sarsmış ve rahatsız etmiştir. Nitekim tarih şahitlik etmektedir ki babasının ölümünden sonra hiçbir fiziksel hastalığı bulunmuyordu. Hastalığı bu olaylardan sonra baş göstermiştir.

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Hafta Ocak Jumada al-awwal Bahman
Cumartesi 20 3 30
Pazar 21 4 1
Pazartesi 22 5 2
Salı 23 6 3
Çarşamba 24 7 4
Perşembe 25 8 5
Cuma 26 9 6

Makale Önerileri

Rastgele Makale

Yeni Makale

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=101146" adresinden alındı.