Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Haftanın seçkin maddesi

Rebiülevvel Ayı.jpg
Rebiyülevvel Ayı, (Arapça: ربیع الاول) hicrî kameri ayların üçüncüsüdür.

Rebi (ربیع) reb’ (رَبع) kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Bu ay, Şialar nezdinde sevinç ve mutluluk ayı olarak bilinmektedir. Hz. Resulü Kibriya Efendimizle (s.a.a) Hz. İmam Cafer Sadık Efendimizin (a.s) kutlu doğumları bu ayda gerçekleşmiş ve Hz. Mehdi Efendimizin (a.s) imameti bu ayda başlamıştır. (Devamı...)Leyletu'l-Mebit

Leyletü’l-Mebit (Arapça: ليلة المبيت), Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) Allah’ın emriyle Mekke’den Medine’ye hicret ettiği; Kureyş’in önde gelenlerinin Allah Resulünü (s.a.a) öldürme kararı alması üzerine, müşriklerin Peygamberimizin yokluğunu anlamaması için Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Ali’den (a.s) kendi yatağına yatmasını istediği geceye denir. Allah-u Teâlâ Hz. Ali’nin (a.s) canını hiçe sayarak yaptığı bu büyük fedakârlığı karşısında Bakara Suresinin 207. Ayetini nazil etmiş ve Hz. Ali'nin nasıl bir makama sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Tarihi rivayetlere göre; Kureyş müşrikleri Allah Resulünün (s.a.a) davetinin büyümesi ve Ebu Talip’in (a.s) vefat etmesinin ardından, Müslümanlara işkence ve eziyet ederek İslam dininden vazgeçmeye mecbur ediyorlardı. Müslümanların canlarını tehlikede gören Hz. Peygamber (s.a.a) Medine ehliyle yaptığı anlaşmadan sonra Müslümanlara Medine’ye hicret etme emrini verdi. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

İmam Hasan Askeri (a.s)

Ebu Muhammed Hasan bin Ali (Arapça: الإمام الحسن العسكري عليه السلام), Hz. Muhammed'in soyundan gelen On İki İmam'ın on birincisidir. Babası İmam Hadi'nin şehadetinden sonra hicri 254'te İmamet makamına ulaştı. Hz. Peygamberimizin (s.a.a) müjdelediği, bütün ilahi dinlerde vaat edilmiş, gelişi ile dünyayı adaletle dolduracak ve evrensel ilahi hükümeti kuracak olan İmam Mehdi (a.s)'ın babasıdır.

İmam Hasan b. Ali (a.s.) ve babası İmam Ali b. Muhammed (a.s.) Abbasiler tarafından Samarra'da askeri ordu bölgesinde zorla alıkonulmasından dolayı, Askeri diye anılmaktadır. Samarra’daki zorunlu ikamet, bu iki imamın (a.s) tüm hareketlerinin hükümet güçleri tarafından kontrol altında tutulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Şialar, bu dönemde imama (a.s) ulaşma yolunda büyük kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmıştır. (Devamı...)Cemkeran

İmam Mehdi, İmam Zaman ve Hüccet İbni'l-Hasan diye meşhur olan Muhammed bin Hasan (Arapça: الإمام المهدي), İmamiye Şialarının On İkincisi ve Hz. İmam Hasan Askeri’nin (a.s) tek oğludur. İsmi ve künyesi Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) ismi ve künyesi ile aynıdır. Şu anda Gaybet'te yaşamaktadır. Hicretin 255. yılında Şaban ayının on beşinde dünyaya geldi. Hz. Peygamber Ekrem (s.a.a) ve önceki İmamlar, Hz. Mehdi’nin (a.f) geleceğini müjdelediği için zamanın hükümeti onu ele geçirme peşine düşmüştür. Dolayısıyla İmam Hasan Askeri (a.s) oğlunun dünyaya gelişini gizli tutmuş ve kendi dönemi boyunca onu gözlerden uzak tutmuştur. İnsanların çoğu o şehit olurken oğlundan haberdar değildi.
İmam Mehdi (a.s) beş yaşında iken (h. 260) imamet makamına erdi. Bu tarihten itibaren [[Küçük Gaybet |Küçük Gaybet]'i bitene kadar dört naip diye bilinen elçileri aracılığı ile tanınmakta ve insanlarla ilişki kurmaktaydı.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hz. Muhammed ve Hz. Hatice.jpg

Rebiülevvel Ayı'nin Onuncu günü Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ile Hz. Hatice Kübra'nın evlilik günleridir.

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

1- Ayetullah Seyyid Müçteba Hüseyni Mir Sadıki’nin vefatı (h. 1432)

Hafta Kasım Rabi' al-awwal Azar
Cumartesi 25 6 4
Pazar 26 7 5
Pazartesi 27 8 6
Salı 28 9 7
Çarşamba 29 10 8
Perşembe 30 11 9
Cuma 1 12 10

Makale Önerileri

Rastgele Makale

Yeni Makale

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=98928" adresinden alındı.