Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz WikiShia

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

1.051 Türkçe Makale

Haftanın seçkin maddesi

Hz. Zehra'nın Hutbesi.jpg
Hz. Fatıma Zehra’nın hutbesi, (Arapça: خطبه حضرت فاطمة الزهراء), Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) Hz. İmam Ali’nin (a.s) hilafetini savunmak için halife (Ebu Bekir) ve Medine halkı karşısında okuduğu hutbedir. Hutbede: Allah’a hamd ve sena, ilahî vahdaniyete ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) risaletine tanıklık, ilahi ahit unvanı ile Kur’an’a işaret, Kendisini ve Hz. Ali’ye Hz. Peygambere nispet vererek tanıtması, Hz. Muhammed’in peygamberliği ile şirk ve delaletten kurtulmak, Hz. Ali’nin, risaletteki rolü, Hz. Ali’nin velayet ve hilafetinin gasp edilmesi, Hz. Peygamberin vefatından sonra hak yoldan sapılması, irs ve miras konusunda Kur’an’dan delil getirmek, Hz. Peygamberin evlatlarına ihtiram ve saygı, insanlardan yardım istemek ve hüccet ve kanıtların insanlar için tamamlanması gibi konulara değinilmiştir.

(Devamı...)

Seçilmiş Makale

Beyt'ül- Ahzan’ın ‘‘Vahhabilerce’’ Tahrip Edilmeden Önceki Hali.jpg

Beytü’l-Ahzan (Arapça: بيت الأحزان); Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan mekânın adıdır. Rivayet edildiğine göre Hz. Fatıma (s.a) bu mekânda ibadet eder ve burada babasının yasını tutarmış. Önceleri kubbeli bir odası olan bu mekan, hicri kameri 1344 yılında Vahhabiler tarafından yıkılmıştır. Medine şehri ziyaretçileri ve genellikle Şii ve İranlı ziyaretçiler Baki’nin tahrip edilmesinden önce Beytü’l-Ahzan’ı da ziyaret ederlermiş. Günümüzde Beytü’l-Ahzan’ın yeri tam bilinmemektedir. Ayrıca Beytü’l-Ahzan Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a.a) toprağa verildiği ihtimali bulunan yerlerden biridir.

Hz. Yakup’un (a.s) oğlu Hz. Yusuf’tan (a.s) ayrı düştükten sonra hayatını hüzün ve ıstırap içinde geçirdiği eve Beytü’l-Ahzan derlermiş. Ancak İslam tarihi kaynaklarında bu kelimeden kasıt, Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) bir müddet ibadet ettiği ve babası Hz. Resulü Kibriya’nın (s.a.a) yokluğunda matem tuttuğu Baki kabristanlığındaki bir yerdir.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Ya Fatıma (s.a).jpg

“Selam olsun sana ey imtihan edilmiş; seni yaratan seni imtihan etti ve seni imtihan ettiği şeyde sabırlı buldu. Ben senin –yüce makamını- tasdik ediyorum, babanın ve vasisinin -Allah’ın selamı onların üzerine olsun- getirdiği şeye sabrediyorum. Ben senden diliyorum ki, ben senin –makam ve mevkini- tasdik ettiysem sen de bu tasdikim vesilesiyle beni o ikisine ulaştır ki gönlüm sevinsin ve şahid ol ki ben senin ve senin Ehlibeyt’inin -Allah’ın salatı onların hepsinin üzerine olsun- velayetine açıkça itiraf ediyorum.”

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)

2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)

3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)

4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)

5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)

6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Hafta Şubat Jumada al-awwal Esfand
Cumartesi 18 21 30
Pazar 19 22 1
Pazartesi 20 23 2
Salı 21 24 3
Çarşamba 22 25 4
Perşembe 23 26 5
Cuma 24 27 6

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Alfabetik Makale İndeksi
 
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·