Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Hoş Geldiniz

WikiShia

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

1.007 Türkçe Makale

Haftanın seçkin maddesi

تابلوی عصر عاشورا.jpg
Medine’den Kerbela’ya, İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela yolculuğu (Arapça: ‎حركة الإمام الحسين (ع) من المدينة الى كربلاء), Muaviye’nin ölmesinden sonra başladı. İmam Hüseyin (a.s) Yezit’e biati meşru bilmemiş ve Kufelilerin daveti üzerine onların yöneticiliğini üstlenmek için Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmıştır, ancak Kerbela’da Kufelilerin ihanet ve sadakatsizliklerinden dolayı Aşura günü iki ordu arasında gerçekleşen savaşta, İmam Hüseyin (a.s) ve az sayıda (yaklaşık 72 kişilik) ashabı şehadete ermiştir. Geride kalan yakınları, Ehlibeyti ve yaranları ise esir alınarak Kufe’ye ve oradan da Şam’a gönderilmiştir.

Muaviye’nin Hicretin 60. Yılı Recep ayında ölmesiyle halk Yezide biat etti. Yezit hükümeti ele geçirdikten sonra, Muaviye’nin Yezid’e biat davetini kabul etmeyen birkaç kişiden biat almaktan başka bir düşüncesi yoktu. Bundan dolayı zamanın Mekke hâkimine – Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan – mektup yazarak Muaviye’nin öldüğü haberini verdi. Yezid Utbe’ye gönderdiği mektubun yanında çok küçük bir mektup daha göndererek Utbe’den: “Hüseyin b. Ali (a.s), Abdullah b. Ömer, Abdurrahman b. Ebu Bekr ve Abdullah b. Zübeyr’den kendi hilafeti için zorla biat almasını ve kabul etmeyen herkesin başını vurmasını” istedi. Mektubun Velid’e ulaşmasından sonra Yezit tarafından bir mektup daha geldi ve o mektupta ise şunlar yazılıydı: “Hükümeti destekleyen ve muhalif olanların isimlerini, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) başı ile birlikte bana gönder.” (Devamı...)

Seçilmiş Makale

Yezid'in Medine Katliamı.png

Harre olayı (Arapça: واقعة الحرة), Abdullah b. Hanzala b. Ebu Amir önderliğindeki Medine halkının Yezid b. Muaviye hükümetine karşı ayaklanmasının Müslim bin Ukbe komutasındaki Şam Ordusu tarafından hicretin 63. Yılında kanlı bir şekilde bastırılması olayıdır. Bu olayda aralarında 80 sahabe ve 700 Kur’an hafızının da olduğu Medine halkından bir çoğu katledildi, malları yağmalandı ve namuslarına el uzatıldı.

İmam Seccad (a.s) bu ayaklanmada Medine halkı ile birlikte yer almamış, ancak kendi evinde çok sayıda kadın ve çocuğa sığınma vermiş ve hatta Mervan b. Hakem’in kadın ve çocuklarından oluşan ailesine kucak açmıştır.

Siyah renkli taşlık alanlara, harre denir. Medine halkının başlattığı bu isyan Medine’nin doğusundaki “Harre Vakım” veya “Harre Zühre” (Yahudi kabilesinden Beni Zühre kabilesine mensup) adlı taşlıktan başladığı için bu isimle ünlenmiştir.

Tarihi kaynakların bir çoğu Harre olayını hicretin 63. Yılında Zilhicce ayının ikinci günü veya Zilhicce ayının bitimine iki veya üç gün kala gerçekleştiğini ileri sürmüştür.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hz. Ali'nin fakire yüzüğünü vermesi.jpg

Ehl-i Sünnet'in önde gelen tefsir alimlerinden Fahri Razi şöyle rivayet etmiştir: Ebu Zer dedi ki: "Bilin ki bir gün Hz. Resulullah ile birlikte öğle namazı kıldığımız bir sırada, bir dilenci mescittekilerden sadaka istedi fakat ona kimse bir şey vermedi. Bu sırada Hz. Ali rüku halindeydi. Elini ona doğru uzattı o parmağında yüzük vardı. Dilenci gidip yüzüğü hazretin parmağından çıkarıp aldı." Bunun üzerine Hz. Resulullah Allah'a yakararak şöyle dua etti "Allah'ım kardeşim Musa sana dua etti ve 'Rabbim gönlümü aç işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar. Ailemden bana bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u... Onunla kuvvetimi arttır. Onu işime ortak et ki, seni çokça tespih edelim. Şüphesiz sen bizi görensin' dedi. Sende ona! 'Senin isteklerin sana verildi. Ey Musa' diye vahyettin.

Allah'ım! Bende senin kulun ve peygamberinim benimde gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi arttır." Ebu Zer diyor ki: "And olsun Allah'a! Henüz Hz. Resulullah sözünü tamamlamamıştı ki, Cebrail 'Sizin veliniz ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekat veren müminlerdir." ayetini getirdi. Fahri Razi; Tefsiru'l-Kebir, c.12, s.26.

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

1- Ayetullah Şeyh Ataullah Eşrefi İsfahani’nin şehadeti (H. 1402)

Hafta Eylül Dhu al-Hijjah Mehr
Cumartesi 24 21 3
Pazar 25 22 4
Pazartesi 26 23 5
Salı 27 24 6
Çarşamba 28 25 7
Perşembe 29 26 8
Cuma 30 27 9

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Ehlibeyt Web siteleri

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

http://www.abp-miftah.com/tr Miftah
Miftah