Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

İbrahim Suresi

WikiShia sitesinden
(İbrahim suresi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
İbrahim Suresi
İbrahim Suresi.png
Anlamı Hz. İbrahim (Peygamber)
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 72
Sure Numarası 14
Cüz 13
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 52
Kelime Sayısı 833
Harf Sayısı 3541

İbrahim Suresi (Arapça: سورة ابراهیم), Hz. İbrahim'in (a.s) Hikayesinin bir bölümünü içerdiği için bu sureye, "İbrahim Suresi" denmiştir. [1] İbrahim isminin kökeni, İbranicedir. İbranicede bu isim "Milletlerin Babası" anlamına gelir.

Kur'an-ı Kerim'deki "Milleti İbrahim" ifadesi "İbrahim" isminin anlamına işaret etmektedir. Sure, 52 ayetten oluşmaktadır. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 14. sure olan İbrahim Suresi, iniş sırasına göre 72. suredir.

Tanıtım

Bu sure, genel olarak, Hz. İbrahim'in (a.s) Mekke'deki hayatından, Araplarla ve Hz. İsmail (a.s) ile olan ilişkilerinden bahsetmektedir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, Kâbe'yi bina etmiş, hidayet etmesi için Allah'a dua etmişlerdi.

Hz. İbrahim (a.s), Rabbine dua ederek, kendisini ve çocuklarını putlara tapmaktan uzak tutmasını, Mekke'ye yerleştirdiği hanımı ve oğlu Hz. İsmail'i çeşitli mahsullerle rızıklandırmasını, kendisinin ve zürriyetinin namaz kılanlardan olmasını istemiştir. Sure, Mekki bir suredir. Mukatta harflerle (elif, lam, ra) başlayan surelerdendir.

Mushaf’taki resmi sırasına göre on dördüncü sure, iniş sırasına göre ise yetmiş ikinci suredir. Ebat ve uzunluk olarak nispeten küçük olan mesani surelerdendir. Kufi sayısına göre 52, hicaz sayısına göre 54 ve Şam sayısına göre ise 55 ayete sahiptir, ancak birinci görüş meşhur ve bilinendir. Kelime sayısı 833, harf sayısı ise 3.541’dir.

İçeriği

Ana tema ve konusu tevhit, kıyametin açıklaması, hesap, ceza ve Hz. İbrahim’in (aleyhi selam) hikayesinin önemli yerlerine işaret ederek, Kâbe’nin onun eliyle inşa edilmesini ele almaktadır. Surede İslam'ın Hz. İbrahim’in (a.s) dini olan "Hanif dini" olduğu vurgulanmaktadır.

Surede ayrıca tüm semavi dinler arasında vahdet ve birlik, Allah’ın nimetlerinin sayısı, nimete şükür ve nankörlük, şükredenlerin ve nankörlük edenlerin akıbetine de değinilmiştir. Bir ayetinde, şeytanın kıyamet günü insanlara beni kınamayın, asıl kendinizi kınayın diye bir hitabı bulunmaktadır.[2]

Meşhur Ayetler

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Andolsun ki nîmetlerime şükrederseniz arttırırım ve andolsun ki nankörlük ederseniz şüphe yok ki azâbım pek çetindir (İbrahim Suresi / 7)

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Şükür günahlardan uzak durmak, şükrü tamamlamak ise Elhamdülillahi Rabbil Âlemin söylemektir. [4] Yukarıda ki ayet-i kerime, Fars edebiyatına dahi yansımıştır; örneğin Sadi Şirazi’nin şu beyiti, bu ayet-i kerimeye işaret etmektedir: «منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت» [5] Allah’a kulluk, gurbete neden olur, şükür ise nimetlerin çoğalmasına. Kuran’ın, Farsça şiir üzerinde ki etkisi. Bu şiir ile: Nimete şükrün, nimeti çoğaltacağı / Nimete nankörlüğün ise, nimeti elinden çıkaracağına değinilmektedir.

Tarihi Rivayet ve Öyküler

Firavunun zulmünden kurtulmak ve Allah’a şükür etmek için Hz. Musa’nın (a.s) İsrailoğullarına hitabı (6-8 ayet-i kerimeler) Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ortak hikayeleri ve peygamberlerin onlarla olan konuşması ( 9-1 ayet-i kerimeler)

Fazilet ve Özellikleri

Hz. İbrahim’in (a.s) Mekke’yi güvenli bir yer yapmak için ettiği dua, neslinin şirkten uzak kalması ve yaşlılık döneminde Hz. İsmail ve Hz. İshak’ı verdiğinden dolayı şükür etmesi (3-41. Ayet-i kerimeler)

İbrahim Suresi'ni okumanın fazileti hakkında birçok rivayet nakledilmiştir; Cuma günü namazın ilk iki rekâtında İbrahim ve Hicr surelerini okuyan kimse fakirlikten, delilikten ve beladan güvende olur. [6]


Önceki Sure
Ra'd Suresi
İbrahim Suresi Sonraki Sure
Hicr Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1240.
 2. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1240.
 3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 4. Behrani, el-Burhan, h.k 1389, c 3, s 288.
 5. [1] «Tesir-i Kur’an der Şiiri Farsi»
 6. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, h.ş 1382, s 243.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l-Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Harrani, Haşim bin Süleyman, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, Kum, Müessese-i el-Bi’se, Kısmu’d-Dirasetu’l-İslamiye, h.k 1389.
 • Tesir-i Kur’an der Şiiri Farsi, Der Meclle-i Beşaret, Şumare 67, Mehr ve Aban h.ş 1387.
 • Şeyh Saduk, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Tercüme; Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, h.ş 1382.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Tercüme-i Tefsir-i Mecmau’l-Beyan, Tercüme; Haşim Rasuli, Tahran, Ferahani, Bita.
 • Marifet, Muhammed Hadi, et-Temhid fi Ulumi Kur’an, Kum, Müessese-i Ferhengiyi İntişarati et-Temhid, h.ş 1388.