Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Haftanın seçkin maddesi

İmam Seccad.jpg
İmam Seccad, ve İmam Zeynelabidin (Arapça: علي بن حسين; Ali bin Hüseyin Zeynelabidin) diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip, On İki İmam'ın dördüncüsüdür. İmamet süresi 34 yıldır. Kerbela vakıasında bulunduğu gibi Harre vakıası, Tevvabin Hareketi ve Muhtar’ın kıyamına şahit olmuştur. Sahife-i Seccadiye ve Risele-i Hukuk onun eserlerindendir. Velid b. Abdülmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Kabr-i şerifleri değerli amcası İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) yanında Cennetü’l Baki’dedir.

Zühri şöyle demektedir: Ondan daha üstün bir Haşimi ve ondan daha Fakih birisini görmedim. Şafii şöyle demektedir: O, Medine’nin en fakih insanıydı. Cahiz ise şöyle demektedir: Onun fazilet ve erdemlerinden şüpheye düşen birini görmedim yahut ondan daha önemli birisinden söz ettiklerini duymadım. (Devamı...)


Kerbela şehitleri hicri kameri 61 yılı Aşura günü Kerbela’da şehit olan İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleridir. Kerbala şehitlerinin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Her ne kadar hepsinin Kerbela’da bulunduğu veya Kerbela'da şehit olduğu muteber kaynaklarca ispat edilmese de tarih kitaplarının incelenmesiyle Kerbela şehitlerinin sayısı konusunda 155 kişinin ismi zikredebilir. Bu isimlerden bazıları tüm tarih kitaplarında ve bazıları ise sadece bazı kaynaklarda zikredilmiştir. Kerbela şehitlerini Beni Haşim ve İmam Hüseyin’in (a.s) ashabı olarak iki genel kısma ayırabiliriz. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

Yezid bin Muaviye

Yezid bin Muaviye (Arapça: يزيد بن معاوية) Emevi silsilesinin (661 – 750) ikinci halifesidir. Babası Muaviye bin Ebu Süfyan’ın ardından yaklaşık dört yıl halifelik yapmış (h. 60- 64) ve Şam’da ölmüştür. O, önceki halifelerin aksine ilk kez babası tarafından atanmışlığına atıfla hilafetinin miras yoluyla gerçekleştiğini iddia etmiştir. Peygamberin yakın akrabaları ve bazı sahabelerinden zorla biat alma girişiminden dolayı, bazılarının direnişi ile karşılaşmış ve Kerbela hadisesi gibi acı bir hadise İslam tarihinde yaşanmıştır. (Devamı...)


Şimr bin Zi'l-Cevşen (Arapça: شِمر بن ذی الجَوْشَن), tabiinden ve Havazin kabilesinin reislerindendir. Kerbela vakıasında aldığı rolden dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen kişilerden biri olmuştur. Şimr ilk önceleri İmam Ali’nin (a.s) yaranlarından biri idi, ancak sonralardan İmam (a.s) ve ailesine kin güden düşmanlardan birine dönüşmüştür.

Şimr bin Zi’l-Cevşen, Kerbela vakıasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Müslim bin Akil’in şehadet ortamını hazırlamış, Aşura günü savaş ateşinin çıkmasına neden olmuş, Ömer bin Saad ordusunun sol kanat komutanlığını yapmış, İmam Hüseyin’i (a.s) şehit etmiş, çadırlara saldırmış, İmam Zeynel Abidin’in (a.s) şehit edilmesi için çok uğraşmıştır…

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

İmam Hüseyin (a.s).jpg

"Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muhammed'in hakkına ilk zulmeden kimseden, ona bu konuda en son tâbi olan kimseye kadar hepsine lanet et. Allah'ım, Hüseyin'le savaşan ve onu öldürmek için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen topluluğa lanet et. Allah'ım, onların hepsini toplu olarak kendi lanetine mazhar eyle."

"Selam olsun sana ey Eba Abdillah ve O (pak) ruhlara ki senin eşiğinde (hareminde) yer aldılar. (Sana canlarını kurban etme ve aynı mekânda defnedilme şerefine nail oldular.) Allah'ın selamı benden, senin üzerine olsun ebediyen; yaşadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. Allah, bunu, benim sizi son ziyaretim kılmasın. Selam olsun Hüseyin'e ve Ali bin Hüseyin'e, Hüseyin'in evlatlarına ve ashabına."

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün
  • Ali b. El-Hasan Müselles’in şehadeti (H. 144)
  • Ayetullah Molla Abdullah Tusteri’nin vefatı (H. 1021)
Hafta Ekim Muharrem Mehr
Cumartesi 14 23 22
Pazar 15 24 23
Pazartesi 16 25 24
Salı 17 26 25
Çarşamba 18 27 26
Perşembe 19 28 27
Cuma 20 29 28

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=97249" adresinden alındı.