Anasayfa

WikiShia sitesinden
Zuhdi (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 11:45, 20 Kasım 2017 tarihli sürüm
Şuraya atla: kullan, ara

Seçilmiş Makale

İmam Cafer Sadık diye meşhur olan Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin (Medine, h. 83/Medine, h. 148), On İki İmam'ın (a.s) altıncısıdır. 65 yaşında iken şehit oldu; babası İmam Muhammed Bakır (a.s), dedeleri İmam Seccad (a.s) ve İmam Hasan’ın (a.s) yanında Cennetü’l Baki mezarlığında defnedildi. Annesi Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir’in kızı Ümmü Ferve’dir. İmameti 34 yıl sürmüştür. Künyesi Ebu Abdullah’tır ve Caferi mezhebi ona nispet verilmektedir.

İmam Cafer Sadık’tan (a.s) fıkıh ve kelam alanında çeşitli konularda geniş ve değşik hadisler nakledilmiştir. Bundan dolayı Şia mezhebini "Caferi mezhebi" olarak adlandırmışlardır. Hz. İmam’ın (a.s) imametinin ilk yıllarında meydana gelen siyasi boşluk, insanların özgürce İmam Cafer Sadık’a (a.s) yönelmelerine neden olmuş ve fıkhi, kelami konuları ondan öğrenmişlerdir.

Ehli Sünnet ulemalarından İbni Hacer Heysemi şöyle diyor: "İnsanlar, onun ilmini o kadar çok nakletmişlerdir ki şöhreti şehrin her yerine ulaşmıştır. Yahya b. Said, İbni Cerih, Süfyan b. Uyeyne, Süfyan Sevri, Ebu Hanife, Şu’be b. El-Haccac ve Eyüp Sahtiyani gibi büyük şahsiyetler ondan rivayet nakletmişlerdir."

Ehlibeyt İmamlarından (a.s) hiçbirinin İmam Cafer Sadık (a.s) kadar öğrencisi olmamış ve İmamlardan (a.s) nakledilen rivayetler ondan nakledilen rivayetlerin sayısına ulaşmamıştır. Hadis ashabı, ondan rivayet nakleden ravilerin sayısını 4000 olarak belirtmişlerdir.

Şehadeti Mansur Devaneki tarafından tedarik edilen zehir sonucu olmuştur. (Devamı...)

Seçilmiş Madde 

<center>Iftar in holy shrine of Imam al-Rida 1437.jpg</center>


<center>1437 Ramazan ayında insanlar İmam El-Rida (a) kutsal tapınakta İftar hizmet vermeye hazırlanıyor.</center>

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

Hafta Temmuz Dhu al-Qi'dah Tir
Cumartesi 14 1 23
Pazar 15 2 24
Pazartesi 16 3 25
Salı 17 4 26
Çarşamba 18 5 27
Perşembe 19 6 28
Cuma 20 7 29

{{{title}}}

{{{content}}}


{{{title}}}

{{{content}}}


Kategoriler
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

  Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

  Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

  Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·