Ana Sayfa

WikiShia sitesinden
Zuhdi (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 10:30, 7 Ekim 2017 tarihli sürüm

Şuraya atla: kullan, ara

Haftanın seçkin maddesi

Muhammed Mustafa.jpg
Hz. Muhammed, tam adıyla Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haşim (Arapça: محمد بن عبد الله) İslam dininin Peygamberidir. Ulü’l-Azm Peygamberlerinden olan Hz. Resul-i Ekrem Allah’ın yeryüzündeki son elçisidir ve Kur’an Hz. Peygamberin en önemli mucizesidir.

Hz. Muhammed, Müşrik Arabistan toplumunda dünyaya gelmesine rağmen, yaşamı boyunca putlara tapmamıştır. Toplumda yaygın olan çirkin davranışlardan sakınmıştır. Peygamberliğinden önce yüce ahlakı ile Mekke'de ün salmış, Muhammedü’l-Emin lakabını almıştır.

Hz. Muhammed (s.a.a) kırk yaşında Allah tarafından peygamberliğe seçilmiştir. En önemli mesajını tevhit olarak beyan eden Resulullah gönderilişinin nedenini de güzel ahlakı tamamlamak olarak açıklamıştır. Her zaman insanları Tek tanrıcılık (Tevhit) inancına ve güzel ahlaka davet etmiştir. Hayatı boyunca davet ettiği inancın ve ahlaki erdemlerin zirvesinde olmuştur. Onu ve dinini kabul etmeyenler bile kendisinin güzel ahlaklı, güvenilir, yüce bir insan olduğunu itiraf etmişlerdir. (Devamı...)İmam Sadık

İmam Cafer Sadık diye meşhur olan Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin (Arapça: الإمام الصادق عليه السلام) On İki İmam'ın altıncısıdır. 65 yaşında iken şehit oldu ve babası İmam Muhammed Bakır (a.s) ve dedeleri İmam Seccad (a.s) ve İmam Hasan’ın (a.s) yanında Cennetü’l Baki mezarlığında defnedildi. Annesi Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir’in kızı Ümmü Ferve’dir. İmameti 34 yıl sürmüştür. Künyesi Ebu Abdullah’tır.

İmam Cafer Sadık’tan (a.s) fıkıh ve kelam alanında çeşitli konularda geniş ve çeşitli hadisler nakledilmiştir. Bundan dolayı Şia mezhebini Caferi mezhebi olarak adlandırmışlardır. Hz. İmam’ın (a.s) imametinin ilk yıllarında meydana gelen siyasi boşluk insanların özgürce İmam Cafer Sadık’a yönelmelerine neden olmuş ve fıkhi ve kelami konuları ondan öğrenmişlerdir.
Ehlibeyt İmamlarından hiçbirisinin İmam Cafer Sadık (a.s) kadar öğrencisi olmamış ve İmamlardan nakledilen rivayetler ondan nakledilen rivayetlerin sayısına ulaşmamıştır. (Devamı...)

Seçilmiş Makale

On İki İmam.gif

On İki İmam'ın İmameti (Arapça: إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام) ilahi velayet ve vesayet makamının Hz. Resulullah’ın 12 halifesine ait olduğunu ifade eden bir terimdir. İmamiye Şia’sı öğretilerine göre, masum olan ve günah işlemeyen bu 12 kişi, Hz. Resulullah’ın Ehlibeytindendir. Başkalarına imamlık ve velayetleri vardır. Allah Teâlâ, onları bu makama atamıştır. Bundan dolayı İmamiye Şialarına, 12 İmam Şia’sı da denmektedir.

Şia’nın inanç esaslarından olan 12 İmamın isimleri sırasıyla şunlardır: Hz. Ali (a.s), Hz. Hasan (a.s), Hz. Hüseyin (a.s), Hz. Seccad (a.s), Hz. Bakır (a.s), Hz. Sadık (a.s), Hz. Kazım (a.s), Hz. Rıza (a.s), Hz. Cevad (a.s), Hz. Hadi (a.s), Hz. Askeri (a.s), Hz. Mehdi (a.s). İmamların imametinin delil ve kanıtları hadisler ve imamların kendi kişisel özellikleri olmak üzere iki genel kategoride ele alınmaktadır. (Devamı...)Şia

Şia (Arapça: الشيعة; Farsça: شیعه); İslam dininin iki büyük mezhebinden biridir. Şia mektebi taraftarları Allah Resulünün (s.a.a) hak halifesinin Hz. Ali bin Ebi Talip (a.s) olduğuna inanmaktadırlar. Şia kelimesini ilk olarak Peygamber efendimiz (s.a.a) kullanmıştır. Salman, Ebuzer, Ammar ve Mikdad gibi büyük sahabelerden bazıları ilk Şialar olarak bilinmiştir.

Şialar, Peygamber efendimizin (s.a.a) yerine geçecek kişinin yüce Allah tarafından seçileceğine ve sadece Allah’ın bir kimseyi ümmetin imamı karar kılabileceğine inanmaktadır. Bazı Şia fırkaları arasında imamın şahsı ve imametin şartları noktasında fikir ayrılığı vardır ve bu mesele tarih boyunca Şia mezhebi içinde farklı fırkaların oluşmasına sebep olmuştur. Zeydiyye, İsmailiyye ve On İki İmam Şia’sı (Caferi) var olan fırkalardır ve Şiaların çoğunluğu on iki imam Şia’sıdır.

(Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi .jpg

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün
Hafta Aralık Rabi' al-awwal Azar
Cumartesi 9 20 18
Pazar 10 21 19
Pazartesi 11 22 20
Salı 12 23 21
Çarşamba 13 24 22
Perşembe 14 25 23
Cuma 15 26 24

Yeni Makale

Rastgele Makale

Makale Önerileri

Popüler Sayfalar

Kategoriler
Allah.jpg
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

 
Hilal.jpg
Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt.png
Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

 
Hicri-takvim-adları.jpg
Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Mescid-i Nebi (Medine).jpg
Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

 
Kabe (Rüknu Yemani).gif
Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·

"http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=97249" adresinden alındı.