Anasayfa

WikiShia sitesinden
Zuhdi (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 10:19, 26 Temmuz 2017 tarihli sürüm
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

Türkçe madde sayısı: 1.079

Seçilmiş Makale

Hatice bint Hüveylid veya Haticetü'l-Kübra Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) ilk eşi ve ilk Müslüman olan hanımdır. Ümmü’l Müminin diye meşhurdur. Kendisi Kureyş eşraflarından Hüveylid b. Esed b. Abduluzza b. Kusay’ın kızıdır. Annesi Amir b. Lüey’in evlatlarından Fatıma bint Zaide’dir. Cahiliyet döneminde kendisine “Tahire” denmekteydi. Peygamber efendimiz (s.a.a) ona “Kübra” lakabını takmıştır. Hz. Hatice (s.a) Bi’setten önce Hz. Peygamber Efendimizle evlendi. Peygamber Efendimizin İbrahim dışındaki tüm çocukları ondan dünyaya gelmiştir. Erkek çocukları; Kasım ve Abdullah, kız çocukları; Zeynep, Rukayye (Rukiye), Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır (s.a).

Hz. Hatice-i Kübra (s.a) tüm kadınlardan önce İslam’ı kabul edip, iman etmiştir. Serveti İslam dini ve nübüvvetin gelişmesine neden olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.a) daima onu över, metheder ve şöyle buyururdu: “Ben (kadınlar içinde) Hatice’den daha üstününe nail olmadım, tüm insanlar inkâr ederken o bana inandı, herkes beni yalanlarken o "sen doğrusun çekinme, devam et" dedi. Herkes beni yalnızlığa terk ederken o bana sadece imanı ve sevgisiyle değil malıyla da destek oldu. Bu uğurda maddi varlığını feda etmekten geri durmadı. Bana her şartta sahip çıktı. Üstelik çocuklarımın anasıdır.” Hz. Hatice (s.a) hicretten üç yıl önce ve altmış beş yaşında iken Mekke-i Muazzama’da hayatını kaybetti.Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a) ilk önce kendi cübbesi ile daha sonra cennet cübbesi ile Hz. Hatice’yi (s.a) kefenledi ve Mekke’nin “Hücun Dağı” eteklerindeki Mualla türbesinde toprağa verdi. (Devamı...)

Seçilmiş Madde 

Hac Mikat Yerleri ( İhrama Girilecek Yerler).jpg


Hac Mikat Yerleri (İhrama Girilecek Yerler)

Etkinlikler ve Olaylar

Hicri Takvime Göre Tarihte Bugün

  • Ayetullah Seyyid Murtaza Nucumi’nin vefatı (H. 1430)
  • Ayetullah Mirza Ahmet Kifayi’nin vefatı (H. 1391)
Hafta Temmuz Dhu al-Qi'dah Tir
Cumartesi 14 1 23
Pazar 15 2 24
Pazartesi 16 3 25
Salı 17 4 26
Çarşamba 18 5 27
Perşembe 19 6 28
Cuma 20 7 29

{{{title}}}

{{{content}}}


{{{title}}}

{{{content}}}


Alfabetik Makale İndeksi
 


Kategoriler
Usul-i Din ve İslam

Tevhid · Adalet · Nübüvvet · Mead · İmamet

  Füru-u Din

Namaz · Oruç · Zekat · Hums · Emri bil Maruf · Nehyi Anil Münker · Tevalla · Teberra · Cihad · Hac

Kur'an ve Ehlibeyt

Masumlar · Kur'an-ı Kerim'in Meşhur Ayetleri · Medeni Sureler · Mekki Sureler · Ehlibeyt'in Faziletleri · Beni Haşim · Ashabı Kisa · Sahabe · Hz. Muhammed'in (s.a.a) Eşleri ·

  Kameri Aylar & Etkinlikler

Recep · Şaban · Ramazan · Şevval · Zilkade · Zilhicce · Muharrem · Safer · Rebiülevvel · Rebiülahir · Cemaziyelevvel · Cemaziyelahir ·

Tarih & Mekan

Peygamberin Hicretinden Vefatına Kadarki Hadiseler · Hulefa-i Raşidin Dönemi Yaşanan Olaylar · Gazveler · Medine · Asr-ı Saadet Kabileleri · Baki'de Defnolunanlar · Baki Kabristanı · İmam Ali'nin (a.s) Ashabı · İmam Ali'nin Savaşları · İmam Hüseyin’in Yarenleri ·

  Farklı Konular

Şia · Şia İnançları · Hadis · Dualar · Zikirler · Münacatlar · Ziyaretnameler · Nehcü'l-Belaga · Sahife-i Seccadiye · Hamse Aşere Münacatı · Fıkıh Istılahları · Kelam Istılahları · Ahlak Istılahları · Aile Ahkamı · Taharet Hükümleri · Kerbela Şehitleri · Kerbela Vakıası · Şiilerin Matem Günleri ·