Anasayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

Türkçe madde sayısı: 1.079


Seçilmiş madde

Hz. Fatıma Masume, İmam Kâzım’ın (a.s) kızı, Ehlibeyt ailesinin seçkin ve faziletli hanımefendisi ve özel bir büyüklük ve konuma sahip Kum Şehri imamzadesidir.

Dini kaynak ve metinlerde nakledildiğine göre Hz. Musa bin Cafer’in (a.s) çok sayıdaki çocuğu arasında İmam Rıza’dan (a.s) sonra hiç kimse Hz. Masume’nin (s.a) seviyesinde değildir. Şeyh Abbas Kummi şöyle yazmaktadır: Musa b. Cafer’in (a.s) çocukları arasında en üstünleri Masume diye meşhur olan seyyide, celile ve azamet sahibi Fatıma’dır. (Devamı...)


Ebü’l-Hasan Ali bin Musa er-Rıza (h. 148-203), İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak bilinmektedir. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.

Medine’de dünyaya gelmesine rağmen Abbasi halifesi Me’mun onu zorla Horasan’a getirtmiş ve ona zorla veliahtlık görevini vermiştir. İmam Rıza (a.s) Medine -Horasan yolunda ünlü “Silsiletu’z Zeheb Hadisi” hadisini Nişabur şehrinde açıklamıştır. Me’mun’un İmam Rıza (a.s) ile öteki din ve mezhep büyükleri arasında teşkil ettiği münazara toplantıları meşhurdur. İmamet süresi 20 yıldır. Tûs şehrinde vefat etmiştir. Me’mun İmam Rıza'nın (a.s) şehadetinden sorumlu tutulmuştur. Kabr-i şerifleri Meşhed şehrindedir ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca Müslüman ziyaretine gelmektedir. (Devamı...)

Seçilmiş resim 

Hac Mikat Yerleri ( İhrama Girilecek Yerler).jpg


Hac Mikat Yerleri (İhrama Girilecek Yerler)

Etkinlikler ve olaylar

Bugün: Pazar 8 Dhu al-Qi'dah
 • Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpeygani’nin doğum günü (H. 1316)
 • Ayetullah Molla Muhammed Hüseyin Fişareki’nin vefatı (H. 1353)
 • Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim’in doğum günü (H. 1354)

Pazartesi 9 Dhu al-Qi'dah

 • Ayetullah Seyyid Mustafa Humeyni’nin vefatı (H. 1397)

Salı 10 Dhu al-Qi'dah

 • Ayetullah Muhammed Mümin Kumi’nin doğum günü (H. 1356)

Çarşamba 11 Dhu al-Qi'dah

Perşembe 12 Dhu al-Qi'dah

Cuma 13 Dhu al-Qi'dah

 • Ayetullah Mirza Muhammed Esterabadi’nin vefatı (H. 1028)
 • Ayetullah Şeyh Şahabettin İşraki’nin vefatı (H. 1401)

Cumartesi 14 Dhu al-Qi'dah

Pazar 15 Dhu al-Qi'dah

Pazartesi 16 Dhu al-Qi'dah

 • Ayetullah Şeyh Hüseyin Din Muhammedî’nin vefatı (H. 1376)

Salı 17 Dhu al-Qi'dah

 • Ayetullah Muhammed Taki Bergani’nin vefatı (H. 1264)

Çarşamba 18 Dhu al-Qi'dah

 • Hace Nasrettin Tusi’nin vefatı (H. 673)

Acaba biliyorsunuz...

 • ... Me’mun, İmam Rıza’yı (a.s) ilmi bahislere çekerek halkın Ehlibeyte (a.s) karşı olan bakış açısını ve onların “ilm-i ledün” gibi özel ilimlere sahip olduğuna inanan halkın genel tasavvurunu kırmak istiyordu.
 • ... Dolayısıyla Hz. Hatice (s.a) evlendiğinde yaşının 25 veya 28’den daha büyük olmaması gerekmektedir.

Son değişiklikler


Makale önerileri